Факултет по електроника и автоматика

Оптоелектронна и лазерна техника

доц. д-р инж. Маргарита Денева

 доц. Маргарита Денежа Област на научни интереси 

- Лазерна физика и техника 

- Компютърна симулация на лазерни процеси 

- Развитие на методи и устройства за спектрално и времево управление на лазерната генерация 

- Пренастройваеми лазери  

- Влакнеста оптика и оптични комуникации 

- Програмиране и използване на компютърно базирани приложения за работа в областта на регистрация и обработка на данни от измервателна апаратура 

 


 

Изтегли
Катедри
Специалности