Факултет по електроника и автоматика

Оптоелектронна и лазерна техника

Магистърски курс "Оптоелектронна и лазерна техника"

Катедрата има официална държавна акредитация за водене на магистърски курс "ОПТОЕЛЕКТРОННА И ЛАЗЕРНА ТЕХНИКА" (Квантова и оптоелектроника със съществено застъпена част от комуникационната техника - хардуер на оптичните комуникации с елемент на общите основи на комуникационната техника).

 

Изтегли
Катедри
Специалности