Съобщение за класирани студенти за стипендии

Всички студенти, класирали се за получаване на стипендии за зимен семестър на учебната 2020/2021 год., които нямат банкова сметка в “ДСК”-АД или Райфайзенбанк следва лично да си открият такава

В срок до 08.01.2021 г. /петък/ да представят копие от документа за номер на банковата сметка в стая 4249 – касата при Райна Титова или на имейл – raina@tu-plovdiv.bg . 


ОТ СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ 

 

Календар