Важно съобщение за стипендии за зимен семестър на уч.2020/2021 г.

Съгласно Заповед №2764/29.09.2020 година на Ректора на ТУ – София пред факултетните канцеларии са поставени списъците на студентите с нередовни документи за стипендии. 

Срок за отстраняване и коригиране на неточностите в документите е от 12.11.2020 год. до 20.11.2020 год. включително на касата на филиала


От счетоводството 

 

Календар