Стипендии за ЗИМЕН семестър на уч. 2021/2022 г.

Заявленията-декларации и приложените към тях документи се подават във факултетните канцеларии в оригинал лично, по пощата или по куриер, а не по електронна поща.  


Важно!!!  

Към заявлението за кандидатстване за стипендия, приложете и банковата сметка на студента /копие/.  


Заповед за отпускане на стипендии за ЗИМЕН семестър на уч. 2021/2022 г. 

Приложение по чл. 8б от ПМС 90/2000 г. т.1 

Приложение по чл. 8б от ПМС 90/2000 г. т.2 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПМС 90/26.05.2020 г. 

ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ (свали, попълни и разпечатай, необходим е Adobe Reader v.8.2 или по-висока версия) 

Декларация, която се попълва от студенти приети по 103 и 228 ПМС и от страни извън ЕС (студенти без ЕГН)  

ДЕКЛАРАЦИЯ за студенти - бащи

 

Календар