ЛЯТНА ИЗПИТНА СЕСИЯ - 1 до 3 КУРС и "магистър"

ОКС "Бакалавър" 

Редовно обучение 

Факултет по електроника и автоматика (ФЕА) 

Факултет по машиностроене и уредостроене (ФМУ) 


Задочно обучение 

Факултет по машиностроене и уредостроене (ФМУ) 


ОКС "Магистър" 

Редовно обучение 

Факултет по електроника и автоматика (ФЕА) 

Факултет по машиностроене и уредостроене (ФМУ)

 

Календар