Съобщение относно изплащане на стипендии

Стипендиите за зимен семестър на учебната 2020/2021 година за месеците октомври, ноември, декември и януари ще се изплатят в края на месец януари 2021 година. 


ОТ СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ 

 

Календар