СЪОБЩЕНИЕ ЗА СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ

Във връзка с отстранения проблем в работата на софтуера за отчитане на наемите и депозитите на живущите в студентско общежитие на ТУ – София, филиал Пловдив, считано от 08 юли 2020 година плащането на дължимите наеми се извършва само на касата във филиала. 

На платилите по банков път след тази дата ще им се възстановява сумата и плащането няма да бъде отразено в програмата. 


 

От счетоводството 

 

Календар