ПОПЪЛВАНЕ НА НЕЗАЕТИ МЕСТА ЗА РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

До 18.09.2021 г. в Учебен отдел се приемат документи за попълване на ограничен брой места по някои специалности при спазване на принципите на класирането. 

За тези места могат да кандидатстват: 

• некласираните кандидат-студенти; 

• незаписаните след класиранията кандидат-студенти; 

• некандидатствалите в ТУ-София, Филиал Пловдив; 

• получилите по-късно диплома за средно образование 


За справки и информация - тел. (032) 659 565, 659 566, 659 567 и 659 568 или на място на адрес: Пловдив, ул. "Цанко Дюстабанов" 25, етаж ІV, каб. 4424, 4426 и 4427

 

Календар