ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ - КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ

Информация за приема в задочно обучение за учебната 2021/2022 година ще бъде публикувана не по-рано от месец май 2021 г.

 

Календар