Eduroam на територията на филиал Пловдив

Eduroam - бърз безжичен достъп до Интернет с вашия лаптоп, таблет или смартфон. Достъпно за студенти, изследователи и служители от академичната общност в цял свят. Използвайте на територията на филиала и в други университети, присъединени към "eduroam", както в България така и в чужбина. За повече информация: eduroam.tu-plovdiv.bg

 

Календар