Удължаване на мерки във връзка с ограничаване разпространението на Соvid - 19

На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗВО и с цел ограничаване разпространението на Соvid - 19 (коронавирус), съгласно Заповед № 1356 от 26.05.2021 г. на Ректорът на Техническия университет : 

За периода до 30.06.2021 г. вкл., учебният процес във факултетите, филиала, колежите и департаментите на ТУ - София се провежда в отдалечена присъствена форма на преподаване в електронна среда.

 

Изтегли
Календар