Нови мерки във връзка с ограничаване разпространението на Соvid - 19 (коронавирус)

На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗВО във връзка със Заповед № РД-01-51/26.01.2021 г., Заповед № РД-01-52/26.01.2021 г. и Заповед № РД-01-98/14.02.2021 г. на Министъра на здравеопазването, с цел ограничаване разпространението на Соvid - 19 (коронавирус), съгласно Заповед № 1193 от 29.04.2021 г. на Ректорът на Техническия университет : 

За периода до 30.05.2021 г. вкл., учебният процес във факултетите, филиала, колежите и департаментите на ТУ - София се провежда в отдалечена присъствена форма на преподаване в електронна среда.

 

Изтегли
Календар