ВИРТУАЛНА ИЗЛОЖБА "Шрифт" по случай 24 май на специалност ДПК, II-ри курс

Специалност "Дизайн и печатни комуникации", II-ри курс, представят ВИРТУАЛНА ИЗЛОЖБА "Шрифт" по случай 24 май "Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост". Изложбата може да разгледате в сайта на специалността (http://design.tu-plovdiv.bg) и в профилите във Фейсбук (https://www.facebook.com/design.tu.plovdiv/) и Инстаграм (https://www.instagram.com/dpk_tu_plovdiv/). Куратор: доц. д-р Силвина Илиева 

Честит Празник!!

 

Календар