Нова платформа за електронно обучение: E-Learning.tu-plovdiv.bg

Във връзка с извънредното положение и преминаването към дистанционна форма на обучение, отдел ИКТ въведе в експлоатация нова система. Чрез платформата може да предоставяте учебно съдържание и тестове. В помощ са налични множество удобни инструменти и функционалности. Достъп до новата платформа за електронно обучение на адрес: https://e-learning.tu-plovdiv.bg/

 

Календар