ЗА ВАС, КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ - уч. 2021/2022 г. !

Поздравяваме Ви с избора на една от най-престижните и ценени в цял свят професии - "инженер" в определена област. 

Ставайки студент на ТУ – София, Филиал Пловдив, Вие придобивате възможността да бъдете член на общността от над 140 000 инженери, получили образование в най-авторитетното висше техническо училище в България, а именно Технически Университет – София. 


ПЕРСОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

АКТУАЛНО: 

ВТОРО КЛАСИРАНЕ - ОКОНЧАТЕЛНО - записване от 19.07. до 23.07.2021 г. 


От 14.07.2021 г. до 18.09.2021 г. в Учебен отдел се приемат документи за попълване на ограничен брой места по някои специалности при спазване на принципите на класирането. 

За тези места могат да кандидатстват: 

• некласираните кандидат-студенти; 

• незаписаните след класиранията кандидат-студенти; 

• некандидатствалите в ТУ-София, Филиал Пловдив; 

• получилите по-късно диплома за средно образование 


КАНДИДАТСТВАНЕ 

Заявление за кандидатстване можете да подадете до 08.07.2021 г.: 

По интернет 

В Учебен отдел 

В регионалните центрове и бюра 

За справки - тел. (032) 659 565, 659 566, 659 567 и 659 568 


СПЕЦИАЛНОСТИ И КАНДИДАТСТВАНЕ 

Факултети и специалности 

Възможности за кандидатстване и формиране на състезателен бал 


ПРАВИЛНИК И ГРАФИЦИ 

Правилник за приемане на студенти 

График за приемане на документи 

График за провеждане на конкурсните изпити 

График за класиране и записване 


ИНФОРМАЦИЯ 

Кандидатстудентска информация 

Конкурсни задачи и решения 

Кандидатстудентски тест по математика 

Кандидатстудентски тест по английски език 


Кратка информация за Технически университет - София, Филиал Пловдив 

10 причини за да изберете обучението при нас

 

Календар