Галерия Обиколка на гр. Пловдив

Античен театър
Античен театър
Етнографски музей
Етнографски музей
Бунарджик тепе
Бунарджик тепе
Сахат тепе
Сахат тепе
Стария град
Стария град
Хисар капия
Хисар капия
река Марица
река Марица
Международен панаир Пловдив
Международен панаир Пловдив