Галерия Посещение на пълномащабния симулатор BBEP-1000 в АЕЦ-Козлодуй на 11.04.2013 г.