Отдел "Безопасност и охрана"

длъжност, име телефон ел. поща каб.
Инспектор "БЗР"
Светлана Петрова
659 559
svetlana@tu-plovdiv.bg
4337
Портиери
IV корпус
659 500
Портиери
III корпус
659 600
Портиери
II корпус
659 700
Портиери
Общежитие
659 797
Портиери
Сграда на Технически колеж
608 110