Общофилиални служби

длъжност, име телефон ел. поща каб.
Секретар
Светлана Нанева
659 559
svetlana@tu-plovdiv.bg
4337
Секретар
Таня Поибренска
659 558
tanya@tu-plovdiv.bg
4337
Юристконсулт
Мария Тонкова
659 553
tonkovamaria@tu-plovdiv.bg
4332
Финансов контрол
Николай Катранджиев
659 553
nkatrandzhiev@tu-plovdiv.bg
4332