Катедра "Математика, физика, химия"

длъжност, име телефон ел. поща каб.
Ръководител
доц. д-р Васил Петров
659 677
vasil_petrov@tu-plovdiv.bg
3318
Секретар
Мая Чолакова
659 680
3324
Преподавател - математика
гл.ас. д-р Албена Павлова
659 678
albena_pavlova@tu-plovdiv.bg
3320
Преподавател - математика
гл.ас. д-р Радка Колева
659 681
rkoleva@tu-plovdiv.bg
3326
Преподавател - математика
ас. Ива Найденова
659 679
iva.naydenova@tu-plovdiv.bg
3322
Преподавател - математика
ас. Радослава Терзиева
659 679
radoslavaterzieva@tu-plovdiv.bg
3322
Преподавател - физика
гл.ас. д-р Георги Добрев
659 675
dobrevbg@tu-plovdiv.bg
3317
Преподавател - физика
ас. Зара Касапетева
659 673
3224
Преподавател - химия
гл.ас. д-р Ивалина Петрова
659 672
ivalinapetrova@tu-plovdiv.bg
3231
Преподавател - химия
гл.ас. д-р Калина Камарска
659 672
kamarska@tu-plovdiv.bg
3231
Технолог
Донка Ранчева
659 671
rancheva@tu-plovdiv.bg
3221