Катедра "Машиностроене и уредостроене"

длъжност, име телефон ел. поща каб.
Ръководител
Секретар
Ирена Спасова
659 586
kat_mu@tu-plovdiv.bg
4421
Преподавател
доц. д-р Валентин Бачев
659 662
bachev@tu-plovdiv.bg
3220
Преподавател
доц. д-р Димитър Петров
659 517
dimgog@tu-plovdiv.bg
4109
Преподавател
доц. д-р Иван Шопов
659 676
ivanchopov@tu-plovdiv.bg
3316
Преподавател
доц. д-р Милчо Ташев
659 660
m_tashev@tu-plovdiv.bg
3216
Преподавател
доц. д-р Павлинка Кацарова
659 676
p.kacarova@tu-plovdiv.bg
3316
Преподавател
гл.ас. д-р Асен Вергов
659 590
asen_vergov@tu-plovdiv.bg
4403
Преподавател
гл.ас. д-р Димитър Димитров
659 517
ddimitrov_tu@tu-plovdiv.bg
4109
Преподавател
ас. д-р Аделина Василева
659 590
adelina.bogoeva@tu-plovdiv.bg
4403
Преподавател
ас. Антония Райдовска
Преподавател
ас. Климент Георгиев
659 590
k.georgiev@tu-plovdiv.bg
4403
Преподавател
ас. Кристина Петкова
k.petkova@tu-plovdiv.bg
Технолог
инж. Бано Стефанов
659 655
bano@tu-plovdiv.bg
3211А