Катедра "Машиностроителна техника и технологии"

длъжност, име телефон ел. поща каб.
Ръководител
доц. д-р Ангел Ленгеров
659 611
anlen@tu-plovdiv.bg
4203
Секретар
Ирена Спасова
659 612
4202
Преподавател
проф. д-р Ангел Зюмбилев
659 623
4231
Преподавател
доц. д-р Ангел Попаров
659 619
poparan@tu-plovdiv.bg
4216
Преподавател
доц. д-р Георги Левичаров
659 624
glevi@tu-plovdiv.bg
4232
Преподавател
доц. д-р Илия Четроков
659 616
chetrokov@tu-plovdiv.bg
4219
Преподавател
доц. д-р Станислав Алексиев
659 618
stanislav_al@tu-plovdiv.bg
4217
Преподавател
гл.ас. д-р Боян Дочев
659 615
dochev@tu-plovdiv.bg
4220
Преподавател
гл.ас. д-р Иван Панов
629 624
i_panov@tu-plovdiv.bg
4232
Преподавател
гл.ас. д-р Съби Събев
659 614
sabi_sabev@tu-plovdiv.bg
4221
Преподавател
гл.ас. д-р Тодор Петров
659 616
petod@tu-plovdiv.bg
4219
Преподавател
ас. д-р Константин Чукалов
659 617
chukalov@tu-plovdiv.bg
4218
Преподавател
ас. Гюлхан Байрям
659 617
4218
Технолог
Васил Петков
659 605
4106
Технолог
Георги Шпиталов
659 609
4101