Катедра "Системи за управление"

длъжност, име телефон ел. поща каб.
Ръководител
доц. д-р Крум Кутрянски
659 530
kkutryanski@tu-plovdiv.bg
4315
Секретар
Катя Додова
659 529
control@tu-plovdiv.bg
4316
Преподавател
проф. д-р Андон Топалов
659 528
topalov@tu-plovdiv.bg
4317
Преподавател
проф. д-р Михаил Петров
659 583
mpetrov@tu-plovdiv.bg
4418
Преподавател
доц. д-р Албена Танева
659 585
altaneva@tu-plovdiv.bg
4420
Преподавател
доц. д-р Борислав Пенев
659 527
bpenev@tu-plovdiv.bg
4318
Преподавател
доц. д-р Иван Костов
659 526
ijk@tu-plovdiv.bg
4320
Преподавател
доц. д-р Никола Шакев
659 528
shakev@tu-plovdiv.bg
4317
Преподавател
доц. д-р Севил Ахмед
659 585
sevil.ahmed@tu-plovdiv.bg
4420
Преподавател
гл.ас. д-р Валентин Петров
659 584
v.spasovv@ tu-plovdiv.bg
4419
Преподавател
гл.ас. д-р Васил Попов
659 525
vasil_popov@tu-plovdiv.bg
4319
Преподавател
гл.ас. д-р Радослав Хрисчев
659 525
hrischev@tu-plovdiv.bg
4319