Център за развитие и квалификация

длъжност, име телефон ел. поща каб.
Ръководител
проф. д-р Въльо Николов
659 620
vnikolov@tu-plovdiv.bg
4228
Организатор
Христина Зеленкова
659 520
cno@tu-plovdiv.bg
4329