Отдел "Ремонт и поддръжка"

длъжност, име телефон ел. поща каб.
Ръководител отдел
Георги Гишин
659 506
4215
Електротехник
Стефан Порязов
659 694
работилница
Електротехник
Цоню Цонев
659 742
1112
Водопроводчик
Лъчезар Дошков
659 694
работилница
Водопроводчик
Атанас Партенов
659 750
работилница
Дърводелец
Димитър Иванов
659 694
работилница
Работник поддръжка
Йосиф Бекяров
659 694
работилница
Огняр II корпус
659 783
Огняр III корпус
659 694
Огняр IV корпус
659 503
Домакин
Мария Узунова
659 610
domakin@tu-plovdiv.bg
4017
Домакин
Анна Галинчева
659 737
1107