Издателство

длъжност, име телефон ел. поща каб.
Ръководител звено
инж. Владимир Ангелов
659 519
ipz@tu-plovdiv.bg
v_angelov@tu-plovdiv.bg
4116