Отдел "Счетоводство"

Главен счетоводител - Калина Айдарова 

Зам. гл. счетоводител - Зорка Стоянова 

Счетоводител - Десислава Димитрова 

Счетоводител - Стефка Иванова  

Счетоводител - Таня Калинина 

Касиер-счетоводител - Райна Титова