Правилник за устройството и дейността на Технически университет - София

Правилникът е актуализиран от Общото събрание на Техническия университет – София, състояло се на 24.10.2019 г.

 

Изтегли