Конкурс за получаване на стипендии от Фондация "ЕВРИКА"

За петнадесета поредна година Фондация "ЕВРИКА" ще определи след провеждане на конкурс студентите,  

които ще получават именни стипендии в размер на 2 ООО лева годишно в 1О области: 

1. Компютърни науки на името на Джон Атанасов; 

2. Математика на името на акад. Никола Обрешков; 

3. Физика на името на акад. Георги Наджаков; 

4. Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев; 

5. Медицина и биология на името на акад. Методи Попов; 

6. Аграрни науки, вкл. Ветеринарни науки и горско стопанство на името на акад. Дончо Костов; 

7. Инженерни науки в областта на електрониката, автоматизацията и електротехниката на името на акад. Димитьр Мишев; 

8. Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел Балевски; 

9. Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето; 

1О. Икономика на името на акад. Евгени Матеев. 


Информация, правила и бланка

 

Календар