Европейската стипендия за успех се увеличава

Студентите могат да кандидатстват за стипендии през летния семестър на 

тази академична година от 17 април до 14 май 2017 г. 

Формулярите се подават онлайн на адреса: 


https://eurostipendii.mon.bg/

 

Календар