Стипендиантска програма на АББ България

Могат да кандидатстват студенти - втори или трети курс от всички специалности. Стипендиите не са обвързани с доход на семейството. 

Документи за кандидатстване ще се подават онлайн на следния e-mail адрес: 

АББ България – Кариери 

e-mail: bg-careers@abb.com 

Контактно лице за стипендията: Кристина Енчева 

тел.: 032 348 716 

e-mail: kristina.entcheva@bg.abb.com или bg-careers@abb.com 

Период на кандидатстване: 

27.03.2017 г. – 12.05.2017 г. 


Критерии и условия за кандидатстване 

 

Календар