Стипендии на АББ фондация "Юрген Дорман"

Могат да кандидатстват студенти - първи или втори курс от всички специалности. Стипендиите са обвързани с общия брутен доход на двамата родители - по-нисък или равен на 2 720 лв. месечно. 

Документи ще се подават в Център "Кариера и възпитаници" на ТУ-София, филиал Пловдив; стая 4435 - четвърти корпус 

Период на кандидатстване: 

27.03.2017 г. – 12.05.2017 г. 

Контактно лице за фондация “Юрген Дорман” в България: 

Кристина Енчева 

тел.: 032 348 716 

e-mail: kristina.entcheva@bg.abb.com или bg-careers@abb.com 


Критерии и условия за кандидатстване 

Формуляр за кандидатстване 

 

Календар