Стипендии летен семестър 2016/2017 учебна година

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

Във връзка с предстоящата великденска ваканция се променя графика за редовните стипендии по Заповед №650/20.02.2017 година на Ректора на ТУ - София, както следва: 

• На 24.04.2017 година ще се поставят списъци с данните на подалите редовни документи студенти. Корекции по обявените данни се приемат до 27.04.2017 година включително. 

• На 05.05.2017 година се поставя класирането за стипендии. 


Заповед 

Заявление

 

Календар