Евростипендии

От 28 ноември 2016 г. започва кандидатстването за зимен семестър на учебната 2016/2017 година за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения по проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1”. Студентите могат да подават формуляри за кандидатстване чрез интернет страницата на проекта до 15 януари 2017 г., а класирането ще бъде публикувано на 8 февруари 2017 г. 

Важно: Поради донастройване на системата за онлайн приема на документи, регистрациите ще бъдат достъпни след 1 декември 2016 г. 

https://eurostipendii.mon.bg/

 

Календар