ГРАФИК ЗА ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ

Факултет по електроника и автоматика (ФЕА) 

спец. КСТ - на 29.10.2020 г. от 14.00 ч. в зала 1230 

спец. Електроника - na 05.11.2020 г. от 11.00 ч, в зала 1230 

спец. АИУТ -  

спец. ЕТ - на 06.11.2020 г. от 9.00 ч. в зала 4411 

спец. ИИ -  


Факултет по машиностроене и уредостроене (ФМУ) 

спец. М - на 29.10.2020 г. от 15.00 ч. в зала 4431 

спец. МУ - на 29.10.2020 г. от 14.00 ч. в зала 4431 

спец. МТТ - на 26.10.2020 г. от 9.30 ч. в зала 4206 

спец. ТТТ и Автотр. техника - на 05.11.2020 г. от 9.00 ч. в зала 4431 

спец. АТТ 

- Бакалавър - на 29 и 30.10.2020 г. от 8.00 ч. от 4432 

- Магистър - на 30.10.2020 г. от 9.00 ч. в зала 4431 

спец. ИМ - на 28.10.2020 г. от 9.00 ч. в зала 2108 

спец. ПГ -  

 

Календар