Обяви за работа и стаж, новини, международни стипендии - страница 1

За контакт: маг. инж. Лалка Ботева 

4 корпус, стая 4435, тел: 032 659 541 

e-mail: boteva@tu-plovdiv.bg 

Public and International Relations; Career Centre contact:  

Lalka Boteva; tel: +359 32 659 541 


Обяви за работа и стаж, международни стипендии - страница 2 


Необходими документи при постъпване на работа: 

Мотивационно писмо - бланка 

Как се пише мотивационно писмо 

Автобиография - бланка на бълг. език 

Автобиография - бланка на англ. език 

Как се пише автобиография 

Инструкции  

Съвети за създаване и използване на документи за кандидатстване и насоки за успешно представяне по време на интервю 

Тест - кариерна оценка 


ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, ЕЛЕКТРОНИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 

НОВИНИ: 

1. Представянето на стипендиите на Германската служба за академичен обмен (DAAD) за академичната 2020/2021 г. ще се състои на 4 ноември 2019 г. /понеделник/ в зала 4328 в ТУ-София, филиал Пловдив 


2. Клуб Round Table 3 - Пловдив предоставя 3 университетски стипендии 

www.rt3plovdiv.com 


ОБЯВИ ЗА РАБОТА И СТАЖ 

1. СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ В EVN 

www.evn.bg 

Адрес: ул. "Христо Г. Данов" №: 37, 4000 Пловдив 

Контакт: Пламена Дечева и Зорница Моравенова - отдел "Управление на човешките ресурси" 

Стажантска програма "Младежи с бъдеще" 

Крайният срок за изпращане на документите е април на e-mail адрес: internship@evn.bg 

Брошура - Стажантска програма 2019 

Свободни позиции 


2. Accenture Bulgaria 

www.accenture.com 

Адрес: бул. "Свобода" No: 65А, Офис Парк Пловдив 

Лице за контакт: Тина Йорданова 

e-mail: tina.f.iordanova@accenture.com 

Стажантска програма 

 

3. ADECCO Bulgaria 

www.adeccobulgaria.com 

www.adeccobulgaria.com/jobs/ 

e-mail: jobs.bulgaria@adecco.com  

Презентация 

Адрес: Бизнес Парк София, Сграда 11A, Младост 4, София 1766 

Адрес: Пловдив, ул. "Авксентий Велешки" 9; тел.: 032 250496 

Лице за контакт: Антония Дамянова - Branch Manager;  

e-mail: Antoniya.Damyanova@adecco.com 


4. Адастра България 

www.bg.adastragrp.com 

Свободни позиции 

Лице за контакт: Angelina.Delcheva@adastragrp.com - HR Manager 

e-mail: Angelina.Delcheva@adastragrp.com; Тел.: 02/9602993 

Лице за контакт: Любка Троева - HR Specialist 

e-mail: Lyubka.Troeva@adastragrp.com; Тел.: 02/9600060 

Стажантска програма 

Junior DB Specialist 

Junior QA Analyst 


5. КонтурГлобал Оперейшънс България АД 

www.contourglobal.com 

Адрес: ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3, с. Медникарово 

Лице за контакт: Мариана Иванова;  

e-mail: Mariana.Ivanova@contourglobal.com 

Лице за контакт: Кристина Турлакова - Training and Development Officer; e-mail: Kristina.Turlakova@contourglobal.com 


6. ХАЙКАД ИНФОТЕХ 

www.haycad-infotech.bg 

www.3ds.com 

Пловдив, ул. "Мари Кюри" 1A; тел.: 032 940 474, 0879530800 

e-mail: contact@haycad-infotech.bg 

Фирма Хайкад Инфотех е официален представител на френската фирма Dassault Systemes и CAD/CAM/CAE системата от висок клас CATIA. CATIA e най-широко разпространеният софтуерен продукт за автоматизирано проектиране в почти всички отрасли. Утвърден лидер в европейската автомобилна индустрия. В световен мащаб е внедрена в една немалка част от авиационната индустрия - BOEING, Airbus, Lokheed Martin, Mirage, Falcon, Антонов, Камов и почти всички техни подизпълнители, както и внушителен брой компании от малкия и среден бизнес. Фирмата е официален представител на фирма Mentor Graphics за решенията от групата Mechanical Analysis и по-точно продукта за флуидни симулации и анализи FloEFD V5.  

http://www.mentor.com/products/mechanical/products/floefd/ 

Стажантски програми и дипломни задания 

Фирма "Хайкад Инфотех" провежда обучителни курсове по CATIA 

Хайкад Инфотех и Dassault Systemes в успешно сътрудничество с българските висши технически учебни заведения 

Инженер по приложен CAD софтуер и ИТ специалист по интеграцията на PLM системи 


7. ОПТИКС АД 

www.optixco.com 

Кариери 

Фирма "Оптикс" АД – гр. Панагюрище е с предмет на дейност – производство на оптични и оптико-електронни уреди, механични детайли, оптико-механични възли, медицинска техника, дневна и нощна наблюдателна екипировка. 

Към настоящия момент фирмата се нуждае от инженери – магистри от следните специалности: 

- оптоелектроника и лазерна техника; 

- финно машиностроене; 

- физика; 

- електроника. 

Лице за контакт: Светлана Парашкевова-Узунова,  

Ръководител "Човешки ресурси"  

Тел. 0357 60729; e-mail: s.parashkevova@optixco.com  

e-mail: hr@optixco.com  

Адрес: гр. Панагюрище, ул. „Захари Стоянов” 65;  

e-mail: optix@optixco.com 

Лице за контакт: Виктория Каменска - Специалист "Човешки ресурси" 

e-mail: v.kamenska@optixco.com 

Свободни позиции 

Стажантска програма 


8. SBTech 

www.sbtech.com 

Свободни позиции 

Адрес: гр. Пловдив, бул. "Христо Ботев" No: 49 

Тел.: 0878/985 111 

Лице за контакт: Галина Иванова - Senior HR Business Partner 

e-mail: galina.i@sbtech.com 

Лице за контакт: Бояна Петкова - HR Expert 

e-mail: boyana.p@sbtech.com 

Sports Account Manager 

Sports Trader 

Sports Trader 


9. ОПТИКОЕЛЕКТРОН ГРУП АД 

http://www.opticoel.com 

Адрес: Индустриален парк Оптикоелектрон - гр. Панагюрище 

Лице за контакт: Соня Славкова - Export and Logistics Manager 

Тел: 0357/62254; e-mail: oeg@opticoel.com; e-mail: future@opticoel.com 

Стажантски и работни позиции 


10. Трио Интерактив – Интернешънъл ООД 

www.trio-interactive.com 

Адрес: ул. "Ангел Букурещлиев" No: 11, гр. Пловдив 

Лице за контакт: Иванка Христосова - Business Administrator  

e-mail: I.Hristosova@trio-group.de 

Back-end Developer 


11. ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ ЕАД 

www.vmz.bg 

Адрес: гр. Сопот 4330, бул. "Иван Вазов" No: 1 

Тел.: 03139 5244; e-mail: office@vmz.bg 

Лице за контакт: Весела Ефтимова - Отдел "Човешки ресурси" 

Стажантска програма 2019 


12. Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД 

www.liebherr.com 

Адрес: 4202 с. Радиново, Община Пловдив 

област Пловдивска - Завод за хладилна техника 

отдел "Управление на човешките ресурси" 

e-mail:lhm_jobs@liebherr.com; тел.: 032/ 505 399, 505 414 

Лице за контакт: Марина Найденова - тел.: 032/ 505 417 

e-mail: Marina.Naydenova@liebherr.com 

Лице за контакт: Иванка Казакова - tel.: 032/ 505 414 

е-мail: Ivanka.Kazakova@liebherr.com 

Брошура - стажанти и стипендианти 

Монтажници 

System Tester 

Eлектроинженер 

Монтажници за сезонна работа 

Почасова работа по специалността, която изучавате, съобразена с учебната Ви заетост 


13. КЦМ 2000 АД 

www.kcm2000.bg 

Лице за контакт: Веселина Балтова - о-л "Човешки ресурси"  

Тел.: 032/609-262; e-mail: Veselina.Baltova@KCM.BG 

Стажантска програма 

КЦМ 2000 АД обявява конкурс за 7 стипендии 


14. Делта Соурс ООД 

www.deltasource.eu 

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Капитан Райчо Николов" No: 56, 

ет. 4  

Лице за контакт: Александър Джонгаров 

e-mail: aleksanderdzhongarov@deltasource.eu 

Java Developer 

Delta Source Intern 


15. Стажантска програма на "ДУНАПАК-РОДИНА" АД 

www.dunapack.bg 

Стажантска програма 

Постер 

Адрес: 4003 гр. Пловдив, бул. "Марица" № 97 

Тел. 032/ 904 515; 032/904 501; e-mail:hr@dunapack.bg 

Лице за контакт: Снежана Цанева; Тел.: 032/ 904 503 

e-mail: snezana.tzaneva@dunapack.bg 


16. Модис България 

www.modis.com 

Лице за контакт: Димитър Кокотанеков - Recruitment Consultant 

e-mail: dimitar.kokotanekov@modis-ito.com 

Лице за контакт: Ренета Иванова - Recruitment Consultant 

e-mail: reneta.ivanova@modis-ito.com 

1st Line Support Analyst with German 


17. ТЕСИ ООД 

www.tesy.bg 

Адрес: бул. "Мадара" No: 48, гр. Шумен 

Лице за контакт: Божидар Исаев - HR Manager 

Тел.: 054 859145, e-mail: bozhidar.isaev@tesy.com  

Стажантска програма в отдел ”Изследване и развитие” 

Стажантска програма в отдел ”Конструктивно-технологичен” 

Стажантска програма в отдел ”Продуктов Мениджмънт” 

Стажантска програма в отдел „Производствено планиране и материално обезпечаване” 

Стажантска програма в отдел „Производство” 

Стажантска програма в отдел ”Техническа поддръжка” 

Стажантска програма в отдел “Управление на Качеството” 


18. ИНДЕКС-6 ООД 

www.index-6.com 

Адрес: Пловдив 4004, ул. "Кукленско шосе" 28 В; тел.: 032601560 

Лице за контакт: Димитър Спасов; e-mail: D.Spasov@index-6.com 

e-mail: hr@index-6.com 

Целогодишна стажантска програма 

Лятна стажантска програма 


19. Stabil Engineering PII EOOD 

www.stabilengineering.com 

Адрес: гр. Пловдив, бул. "Цариградско шосе" No: 53 

Лице за контакт: Роза Видолова - Административен мениджър 

Тел.: 032/634-640; e-mail: rvidolova@stabilengineering.com 

Сервизен техник и технически асистент 


20. ScaleFocus 

www.scalefocus.com 

Careers 

Тел.: 02 424 64 84; e-mail: galina.nankova@scalefocus.com 

Адрес: гр. Пловдив; бул. Дунав No: 5  

бизнес център „Роял Сити“, сграда Б5, ет.2 

Лице за контакт: Галина Нанкова - Talent Management Specialist 


21. ЛАТЕКОЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД 

www.latecoere.aero 

Адрес: 4202 с. Радиново, Община Пловдив 

ЛАТЕКОЕР е топ доставчик на всички големи производители на самолети в две основни направления: Аероструктури/Самолетни конструкции и Кабелни системи, като оперира в целия индустриален процес – проектиране, разработване, производство и монтаж и участва в целия живот на продукта, гарантирайки поддръжката, ремонта и промените на продукта. Основни клиенти са Airbus, Boeing, Embraer. Със своите проектантски възможности и оптимизирана индустриална организация, управление на доставките, Латекоер е в уникална позиция в авиационната индустрия, комбинирайки експертизата си в самолетната конструкция и кабелни системи. 

Лице за контакт: Ивелина Сергеева - HR Manager  

e-mail: ivelina.sergeeva@latecoere.aero 

Лице за контакт: Мариета Гърдева - HR Specialist 

Тел.: 032 349 812; e-mail: Marieta.gardeva@latecoere.aero 

Лице за контакт: Милена Батева - HR Specialist 

Тел.: 032 349 813; e-mail: Milena.bateva@latecoere.aero 

Свободни позиции 

Quality Inspector 

Technical Quality Engineer 


22. Буланет ЕООД 

www.delasport.com 

e-mail: yoana.d@delasport.com 

Лице за контакт: Йоана Димова - HR Assistant 

Оператор контактен център с немски език 

Оператор ключови клиенти 


23. NSR 

www.nsr.bg 

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Кап. Райчо" No: 50, ет. 2 

e-mail: office@nsr.bg 


24. ТЕКРА ЕООД 

www.ttec.com 

www.ttecjobs.com/bg/ 

Адрес: гр. Пловдив, бул. "Дунав" 5, Бизнес Център Royal City, сграда В1 


25. Алкао ЕООД - град Първомай 

www.alcao.eu 

Лице за контакт: Семра Алиева, Тел.: 032/607 417;  

e-mail: semraalieva@alcao.eu; e-mail: hr@alcao.eu 

Виж приложения файл 


26. Кяшиф ЕООД 

www.kyashif.com 

Лице за контакт: Байрие Бейтула  

Адрес: ул. „Йълдъръм“ No: 1, гр. Джебел 

e-mail: BayrieBeytula@kyashif.com 

Електротехник 


27. AIGER ENGINEERING Ltd. - водеща машиностроителна компания в областта на тютюневата индустрия 

www.aiger.com 

e-mail: hr@aiger.com; Тел.: 032-905 000  

Адрес: Пловдив, ул. "Васил Левски" 246  

Лице за контакт: Мария Христозова - Ръководител отдел "Човешки Ресурси"; e-mail: Mariya.Hristozova@aiger.com 

Лице за контакт: Евгени Гатев - HR Specialist 

e-mail: Evgeni.Gatev@aiger.com; Тел.: 032 905 020 

Mеханични и електромонтажници с включено обучение 

Ниво за стажове през лятото: студенти - 4-ти курс 


28. Musala Soft Ltd. 

www.musala.com 

бул. "Драган Цанков" 36, София 1057 

Тел.: 02 969 58 21; e-mail: andrea.dimitrova@musala.com 

Лице за контакт: Андреа Димитрова - HR Assistant  

Представяне на фирмата 

Junior Software Engineer - София 


29. Ню Енерджи Про ЕООД  

www.newenergypro.com 

Лице за контакт: Димитър Бурдев - Управдител 

e-mail: d.burdev@newenergypro.com 

Лице за контакт: Емилия Василева 

e-mail: office.eggo.pr@gmail.com 

Стажант в Офертен отдел 


30. Easy Consult - агенция за подбор на персонал 

"Реализирай таланта си!" 

www.easyconsultbg.com 

Презентация 

Адрес в гр. София: София 1766, Младост 4, Бизнес парк, сграда 2, ет. 3 

Адрес в гр. Пловдив: бул. "Свобода" 65А, Офис Парк Пловдив, ет.1 

Лице за контакт: Силвия Петрова - Branch Manager  

e-mail: Silvia.Petrova@easyconsultbg.com; Тел.: 032 550 071 


31. Schneider Electric Bulgaria 

www.se.com/bg/ 

Лице за контакт: Елена Ватрачка - HR Manager 

Тел.: 032/ 505727  

e-mail: elena.vatrachka@se.com 

e-mail: hr.plovdiv@se.com 


32. РОТЕК ООД - гр.Стара Загора 

www.rotec.bg 

Тел.: 042 603291; e-mail: home@rotec.bg 

Длъжност: Инженери - Индустриална автоматизация  


33. Ментормейт България ЕООД 

http://www.mentormate.bg 

Кариери 

Лице за контакт: Бистра Маркова- Talent Acquisition Specialist  

Тел.: 02 448 63 26; e-mail: bistra.markova@mentormate.com 

e-mail: internship@mentormate.bg  


34. Микросист ЕООД 

www.microsyst.net 

Свободни позиции 

e-mail: info@microsyst.net 

Адрес: 4002 гр. Пловдив, ул. "Мургаш" 4  

Лице за контакт: Цветана Николакова 

Тел./факс: 640446; 642519 

Ниво: отлични студенти, инженери  


35. Yazaki Bulgaria EOOD 

www.yazaki-bulgaria.com 

Лице за контакт: Катерина Костадинова - Recruitment Specialist 

Тел.: 0391/32062; e-mail: katerina.kostadinova@yazaki-europe.com 

Industrial Engineer - гр. Димитровград 

Quality Engineer - гр. Димитровград 

Process Engineer - гр. Димитровград 


36. Trenkwalder EOOD - агенция 

www.trenkwalder.bg 

Отворени позиции 

Адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ 79, тел.: 02 851 89 90 

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Найчо Цанов" 8, ет 5, офис 16  

Лице за контакт: Магдалена Искилиева – Специалист Човешки ресурси 

Тел.: 032 240 251; e-mail: m.iskilieva@trenkwalder.com  


37. Крум Чешмеджиев ЕТ 

http://krumch.com/stazhove-i-praktiki 

Стажантска програма 

Виж приложения файл 

e-mail: krumch@gmail.com 


38. АДД-България 

www.add-bg.com 

Кариери 

e-mail: jobs@add-bg.com; e-mail: internship@add-bg.com 


39. Invenio QD EOOD 

www.invenio-bg.com 

Лице за контакт: Снежана Йорданова - Human Resources 

e-mail: office@invenio-bg.com; Тел.: 032 311560  

Контрольор по качество 

Оператор производство 


40. Евромаркет 

Евромаркет е най-успешната българска търговско-инженерингова компания в сферата на индустриалното оборудване и строителната техника с международно присъствие. Тя е безспорен лидер в бранша си, благодарение на иновативното и систематично корпоративно управление и на политиката си за създаване на продуктивна и професионална среда, където всеки служител да може да реализира потенциала си.  

www.euromarket.bg 

Свободни позиции 

Лице за контакт: Десислава Жекова - "Подбор, оценка и развитие на ЧР"; Тел.: 02 9767100; e-mail: office@euromarket.bg  

e-mail: hr@euromarket.bg 

Адрес: гр. София, Казичене, ул. "Околовръстен път" 454 

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Васил Левски" 248А 

Ниво: инженери или студенти - задочно обучение 


41. m+w MediaNetworks EOOD  

www.mw-edianetworks.eu 

Адрес: ул. "Скопие" 112, ет. 5;  

e-mail: mwoffice@mw-medianetworks.eu 

Кариери 

Лице за контакт: Ангел Панайотов 

Тел.: 032 657554; e-mail: apanayotov@mw-medianetworks.eu 


42. Уелдтроник ООД 

www.weldtronic.eu 

Фирма Уелдтроник ООД е с предмет на дейност: Производство на заваръчни машини и автоматизация на заваръчни процеси; сервиз на заваръчни роботи CLOOS 

Свободните позиции във фирма Уелдтроник ООД са за студенти от специалности: 

- Автоматика информационна и управляваща техника; 

- Индустриално инженерство; 

- Електроника 

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Нестор Абаджиев" No: 57 

Лице за контакт: Николай Христев 

Тел.: 032 637166; e-mail: weldtronic@abv.bg 


43. Broadcom Bulgaria 

www.broadcom.com 

Адрес: гр. Пловдив, бул. "Васил Априлов" 20, ет.2  

Лице за контакт: Соня Шопова - HR Manager 

Тел: 0899 493 252; e-mail: sonya.shopova@broadcom.com 

Software Developers and Electronics Engineers 


44. БУЛЛТЕК ООД 

www.bulltek-bg.com 

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Нестор Абаджиев" No: 61Б 

Лице за контакт: Станислав Димов - QMS Manager 

Тел.: 032 348 369, e-mail: stanislav.dimov@bulltek.bg  

Лице за контакт: Ива Мутева - специалист HR 

Тел.: 032 511 674, e-mail: hr@bulltek.bg  

Инженер - качество 

Процесен инженер 

Инженер - автоматика и роботика 

Стажантска програма 


45. Финит Софтуер Системс ЕООД 

www.finite-soft.com 

Кариери 

Лице за контакт: Александър Кръстев 

e-mail: alexander@finite-soft.com; e-mail: jobs@finite-soft.com 

Junior Software Developer 

Административен асистент 


46. Делта Контролс ЕООД 

www.delta-controls.com 

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Кукленско шосе" No: 21 

Лице за контакт: Янка Гюлова - HR 

Тел.: 032 395779; e-mail: hr@delta-controls.com 

Виж приложения файл 

Graduate Development Programme 


 

МАШИНОСТРОЕНЕ 

1. Представянето на стипендиите на Германската служба за академичен обмен (DAAD) за академичната 2020/2021 г. ще се състои на 4 ноември 2019 г. /понеделник/ в зала 4328 в ТУ-София, филиал Пловдив 


2. Клуб Round Table 3 - Пловдив предоставя 3 университетски стипендии 

www.rt3plovdiv.com 


ОБЯВИ ЗА РАБОТА И СТАЖ 

1. AIGER ENGINEERING Ltd. - водеща машиностроителна компания в областта на тютюневата индустрия 

www.aiger.com 

e-mail: hr@aiger.com; Тел.: 032-905 000  

Адрес: Пловдив, ул. "Васил Левски" 246  

Лице за контакт: Мария Христозова - Ръководител отдел "Човешки Ресурси"; e-mail: Mariya.Hristozova@aiger.com 

Лице за контакт: Евгени Гатев - HR Specialist 

e-mail: Evgeni.Gatev@aiger.com; Тел.: 032 905 020 

Mеханични и електромонтажници с включено обучение 

Ниво за стажове през лятото: студенти - 4-ти курс 


2. Волво Груп България ЕООД 

www.volvo.com 

Адрес: бул. "Сливница" No: 630, 1331 София  

Лице за контакт: Десислава Иванова - HR Manager 

e-mail: desislava.ivanova@volvo.com 

Uptime Coordinator (part-time) 

Стажант - координатор 

Стажант - специалист, резервни части на камиони 

Стажант - автомеханик на камиони 


3. ХАЙКАД ИНФОТЕХ 

www.haycad-infotech.bg 

www.3ds.com 

Пловдив, ул. "Мари Кюри" 1A 

тел.: 032 940 474, 0879530800; e-mail: contact@haycad-infotech.bg 

Фирма Хайкад Инфотех е официален представител на френската фирма Dassault Systemes и CAD/CAM/CAE системата от висок клас CATIA. CATIA e най-широко разпространеният софтуерен продукт за автоматизирано проектиране в почти всички отрасли. Утвърден лидер в европейската автомобилна индустрия. В световен мащаб е внедрена в една немалка част от авиационната индустрия - BOEING, Airbus, Lokheed Martin, Mirage, Falcon, Антонов, Камов и почти всички техни подизпълнители, както и внушителен брой компании от малкия и среден бизнес. Фирмата е официален представител на фирма Mentor Graphics за решенията от групата Mechanical Analysis и по-точно продукта за флуидни симулации и анализи FloEFD V5.  

http://www.mentor.com/products/mechanical/products/floefd/ 

Стажантски програми и дипломни задания 

Фирма "Хайкад Инфотех" провежда обучителни курсове по CATIA 

Хайкад Инфотех и Dassault Systemes в успешно сътрудничество с българските висши технически учебни заведения 

Студентски стаж за проектиране на машиностроителни изделия с CAD програмата CATIA 


4. ИНДЕКС-6 ООД 

www.index-6.com 

Адрес: Пловдив 4004, ул. "Кукленско шосе" 28 В; тел.: 032601560 

Лице за контакт: Димитър Спасов; e-mail: D.Spasov@index-6.com 

e-mail: hr@index-6.com 

Целогодишна стажантска програма 

Лятна стажантска програма 


5. Вили Елбе Аутомотив България ЕООД 

www.willielbe.bg 

Адрес: гр. Куклен 4101, ул. "Асеновградско шосе",  

местност "Капсида", Индустриална и търговска зона 

Лице за контакт: Янко Коралиев - Quality Manager  

e-mail: Yanko.Koraliev@willielbe.bg; Тел.: 032/323771 

Свободни стажантски позиции 


6. БУЛЛТЕК ООД 

www.bulltek-bg.com 

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Нестор Абаджиев" No: 61Б 

Лице за контакт: Станислав Димов - QMS Manager 

Тел.: 032 348 369, e-mail: stanislav.dimov@bulltek.bg  

Лице за контакт: Ива Мутева - специалист HR 

Тел.: 032 511 674, e-mail: hr@bulltek.bg 

Инженер - механик 

Инженер - качество 

Процесен инженер 

Инженер - автоматика и роботика 

Стажантска програма 


7. КЦМ 2000 АД 

www.kcm2000.bg 

Лице за контакт: Веселина Балтова - о-л "Човешки ресурси"  

Тел.: 032/609-262; e-mail: Veselina.Baltova@KCM.BG 

Стажантска програма 

КЦМ 2000 АД обявява конкурс за 7 стипендии 


8. ОПТИКОЕЛЕКТРОН ГРУП АД 

http://www.opticoel.com 

Адрес: Индустриален парк Оптикоелектрон - гр. Панагюрище 

Лице за контакт: Соня Славкова - Export and Logistics Manager 

Тел: 0357/62254; e-mail: oeg@opticoel.com; e-mail: future@opticoel.com 

Стажантски и работни позиции 


9. ОПТИКС АД 

www.optixco.com 

Кариери 

Фирма "Оптикс" АД – гр. Панагюрище е с предмет на дейност – производство на оптични и оптико-електронни уреди, механични детайли, оптико-механични възли, медицинска техника, дневна и нощна наблюдателна екипировка. 

Към настоящия момент фирмата се нуждае от инженери – магистри от следните специалности: 

- оптоелектроника и лазерна техника; 

- финно машиностроене; 

- физика; 

- електроника. 

Лице за контакт: Светлана Парашкевова-Узунова,  

Ръководител "Човешки ресурси"  

Тел. 0357 60729; e-mail: s.parashkevova@optixco.com;  

e-mail: hr@optixco.com  

Адрес: гр. Панагюрище, ул. „Захари Стоянов” 65  

e-mail: optix@optixco.com 

Лице за контакт: Виктория Каменска - Специалист "Човешки ресурси" 

e-mail: v.kamenska@optixco.com 

Свободни позиции 

Стажантска програма 

Инженер - технолог 

Конструктор 

Инженер - физик 


10. Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД 

www.liebherr.com 

Адрес: 4202 с. Радиново, Община Пловдив 

област Пловдивска - Завод за хладилна техника 

отдел "Управление на човешките ресурси" 

e-mail:lhm_jobs@liebherr.com; тел.: 032/ 505 399, 505 414 

Лице за контакт: Марина Найденова - тел.: 032/ 505 417 

e-mail: Marina.Naydenova@liebherr.com 

Лице за контакт: Иванка Казакова - tel.: 032/ 505 414 

е-мail: Ivanka.Kazakova@liebherr.com 

Брошура - стажанти и стипендианти 

Монтажници 

Конструктор 

Производствен инженер / Технолог в отдел "Производствен инженеринг" 

Инженер климатични инсталации в лаборатория "Развойна дейност" 

Монтажници за сезонна работа 

Почасова работа по специалността, която изучавате, съобразена с учебната Ви заетост 


11. Стажантска програма на "ДУНАПАК-РОДИНА" АД 

www.dunapack.bg 

Стажантска програма 

Постер 

Адрес: 4003 гр. Пловдив, бул. "Марица" № 97 

Тел. 032/ 904 515; 032/904 501; e-mail:hr@dunapack.bg 

Лице за контакт: Снежана Цанева; Тел.: 032/ 904 503 

e-mail: snezana.tzaneva@dunapack.bg 


12. LUFTHANSA TECHNIK Sofia Ltd. 

www.lht-sofia.com 

Летище София - Хангар 3; e-mail: careers@lht-sofia.com 

Координатор Подбор: Габриела Йорданова; Тел.: 02-4601-598  

Луфтханза Техник е водещ световен лидер в поддръжката и основния ремонт на самолети, компоненти и двигатели. Луфтханза Техник София извършва базово и линейно обслужване на самолети от серията Airbus A320 и Boeing B737, включително B737 Classic и B737 NG. Компанията отваря врати през 2008 г. на територията на летище София. Към момента персонала на компанията наброява над 1000 висококвалифицирани служители.  

Информация за актуалните свободни позиции в компанията можете да научите от сайта на компанията:  

Кариери 

Стажантска програма 

Платен летен двумесечен стаж в отдел "Производство" 


13. „Хай Уей Джобс“ ООД  

www.hiwayjobs.com 

Адрес: Пловдив, Бизнес център Легис, бул. "Шести септември" 152, ет. 3, офис 3-3А 

Лице за контакт: Милена Дойнова - HR Manager 

e-mail: Milena.Doynova@hiwayjobs.com 

Лице за контакт: Карола Кръстева - Recruitment Expert 

Тел.: : 0883 246 666; e-mail: office@hiwayjobs.com  

e-mail: recruitment1@hiwayjobs.com 

Инженер - Инструментална екипировка 

Инженер - Конструктор 


14. ADECCO Bulgaria 

www.adeccobulgaria.com 

www.adeccobulgaria.com/jobs/ 

e-mail: jobs.bulgaria@adecco.com  

Презентация 

Адрес: Бизнес Парк София, Сграда 11A, Младост 4, София 1766 

Адрес: Пловдив, ул. "Авксентий Велешки" 9; тел.: 032 250496 

Лице за контакт: Антония Дамянова - Branch Manager;  

e-mail: Antoniya.Damyanova@adecco.com 


15. СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ В EVN 

www.evn.bg 

Адрес: ул. "Христо Г. Данов" №: 37, 4000 Пловдив 

Контакт: Пламена Дечева и Зорница Моравенова - отдел "Управление на човешките ресурси" 

Стажантска програма "Младежи с бъдеще" 

Крайният срок за изпращане на документите е април на e-mail адрес: internship@evn.bg 

Брошура - Стажантска програма 2019 

Стажантски позиции - Пловдив 


16. ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ ЕАД 

www.vmz.bg 

Адрес: гр. Сопот 4330, бул. "Иван Вазов" No: 1 

Тел.: 03139 5244; e-mail: office@vmz.bg 

Лице за контакт: Весела Ефтимова - Отдел "Човешки ресурси" 

Стажантска програма 2019 


17. ММ Механикс ООД 

www.mechanics-group.bg 

Свободни позиции 

Адрес: с. Драгор, област Пазарджик - о-л "Човешки ресурси" 

Лице за контакт: Димитър Даскалов; Тел.: 034 444891 

e-mail: hr@mechanics-group.bg 


18. ТЕСИ ООД 

www.tesy.bg 

Адрес: бул. "Мадара" No: 48, гр. Шумен 

Лице за контакт: Божидар Исаев - HR Manager 

Тел.: 054 859145, e-mail: bozhidar.isaev@tesy.com  

Стажантска програма в отдел ”Изследване и развитие” 

Стажантска програма в отдел ”Конструктивно-технологичен” 

Стажантска програма в отдел ”Продуктов Мениджмънт” 

Стажантска програма в отдел „Производствено планиране и материално обезпечаване” 

Стажантска програма в отдел „Производство” 

Стажантска програма в отдел ”Техническа поддръжка” 

Стажантска програма в отдел “Управление на Качеството” 


19. ЛАТЕКОЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД 

www.latecoere.aero 

Адрес: 4202 с. Радиново, Община Пловдив 

ЛАТЕКОЕР е топ доставчик на всички големи производители на самолети в две основни направления: Аероструктури/Самолетни конструкции и Кабелни системи, като оперира в целия индустриален процес – проектиране, разработване, производство и монтаж и участва в целия живот на продукта, гарантирайки поддръжката, ремонта и промените на продукта. Основни клиенти са Airbus, Boeing, Embraer. Със своите проектантски възможности и оптимизирана индустриална организация, управление на доставките, Латекоер е в уникална позиция в авиационната индустрия, комбинирайки експертизата си в самолетната конструкция и кабелни системи. 

Лице за контакт: Ивелина Сергеева - HR Manager  

e-mail: ivelina.sergeeva@latecoere.aero 

Лице за контакт: Мариета Гърдева - HR Specialist 

Тел.: 032 349 812; e-mail: Marieta.gardeva@latecoere.aero 

Лице за контакт: Милена Батева - HR Specialist 

Тел.: 032 349 813; e-mail: Milena.bateva@latecoere.aero 

Свободни позиции 

Quality Inspector 

Technical Quality Engineer 


20. Евромаркет 

Евромаркет е най-успешната българска търговско-инженерингова компания в сферата на индустриалното оборудване и строителната техника с международно присъствие. Тя е безспорен лидер в бранша си, благодарение на иновативното и систематично корпоративно управление и на политиката си за създаване на продуктивна и професионална среда, където всеки служител да може да реализира потенциала си.  

www.euromarket.bg 

Свободни позиции 

Лице за контакт: Десислава Жекова - "Подбор, оценка и развитие на ЧР"; Тел.: 02 9767100; e-mail: office@euromarket.bg  

e-mail: hr@euromarket.bg 

Адрес: гр. София, Казичене, ул. "Околовръстен път" 454 

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Васил Левски" 248А 

Ниво: инженери или студенти - задочно обучение 


21. Алкао ЕООД - град Първомай 

www.alcao.eu 

Лице за контакт: Семра Алиева, Тел.: 032/607 417;  

e-mail: semraalieva@alcao.eu; e-mail: hr@alcao.eu 

Виж приложения файл 

Стажант - Инженер механик 

Машинен инженер 


22. NSR 

www.nsr.bg 

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Кап. Райчо" No: 50, ет. 2 

e-mail: office@nsr.bg 


23. Франкщал България ЕООД 

www.frankstahl.bg 

Адрес: 4004 Пловдив, бул. "Кукленско шасе" No: 15 

Лице за контакт: Марияна Видева  

e-mail: mariana.videva@frankstahl.com 

Специалист продажби специални стомани 

Специалист продажби специални стомани 


24. Кяшиф ЕООД 

www.kyashif.com 

Лице за контакт: Байрие Бейтула  

Адрес: ул. „Йълдъръм“ No: 1, гр. Джебел 

e-mail: BayrieBeytula@kyashif.com 

Инженер-проектант 

Инспектор - качество 

Служител в отдел "Снабдяване" 


25. Солтех ЕООД 

www.soltec.bg 

Адрес: 4205 Костиево; 9-ти Километър, по пътя Пловдив-Пазарджик 

ул. "Капитан Бураго" 1; тел. 032/ 500 424, 500 425 

e-mail: hr@schatti.bg; e-mail: office@schatti.bg 

Лице за контакт: Велина Аргирова - HR Specialist 

Солтех ЕООД предлага предоставя комплексни, технологични решения в сферата на индустриалното оборудване, софтуерните услуги и автоматизацията. 


26. Schneider Electric Bulgaria 

www.se.com/bg/ 

Лице за контакт: Елена Ватрачка - HR Manager 

Тел.: 032/ 505727  

e-mail: elena.vatrachka@se.com 

e-mail: hr.plovdiv@se.com 


27. Стабилинженеринг-Алфа ООД 

www.stabilalfa.com 

Лице за контакт: Георги Джурков - Ръководител технически отдел 

Tel: 032/ 634-645; 032/ 203-087; e-mail: gdjurkov@stabilalfa.com 

Машинен конструктор 


28. Trenkwalder EOOD - агенция 

www.trenkwalder.bg 

Отворени позиции 

Адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ 79, тел.: 02 851 89 90 

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Найчо Цанов" 8, ет 5, офис 16  

Лице за контакт: Магдалена Искилиева – Специалист Човешки ресурси 

Тел.: 032 240 251; e-mail: m.iskilieva@trenkwalder.com  


29. Invenio QD EOOD 

www.invenio-bg.com 

Лице за контакт: Снежана Йорданова - Human Resources 

e-mail: office@invenio-bg.com; Тел.: 032 311560  

Контрольор по качество 

Оператор производство 


30. m+w MediaNetworks EOOD  

www.mw-edianetworks.eu 

Адрес: ул. "Скопие" 112, ет. 5;  

e-mail: mwoffice@mw-medianetworks.eu 

Кариери 

Лице за контакт: Ангел Панайотов 

Тел.: 032 657554; e-mail: apanayotov@mw-medianetworks.eu 


31. Крум Чешмеджиев ЕТ 

http://krumch.com/stazhove-i-praktiki 

Стажантска програма 

Виж приложения файл 

e-mail: krumch@gmail.com 


32. ТЕД – БЕД ЕАД 

www.ted.bg 

Кариери 

Адрес: 4027 гр. Пловдив, бул. „Голямо Конарско шосе“ 

Лице за контакт: Вайде Терзийска Специалист Подбор на персонал 

e-mail: vbarganova@ted.bg 

Стаж във фирма ТЕД – БЕД ЕАД 


33. Socotab EOOD 

www.socotab.com 

Лице за контакт: Мария Димитрова - HR Manager  

e-mail: Maria.Dimitrova@socotab.com; тел.: 032 904 140 

Стажантска програма в областта на индустриалното или машинно инженерство 


34. ТЕКРА ЕООД 

www.ttec.com 

www.ttecjobs.com/bg/ 

Адрес: гр. Пловдив, бул. "Дунав" 5, Бизнес Център Royal City, сграда В1 


35. Делта Контролс ЕООД 

www.delta-controls.com 

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Кукленско шосе" No: 21 

Лице за контакт: Янка Гюлова - HR 

Тел.: 032 395779; e-mail: hr@delta-controls.com 

Виж приложения файл 

Graduate Development Programme 


36. Yazaki Bulgaria EOOD 

www.yazaki-bulgaria.com 

Лице за контакт: Катерина Костадинова - Recruitment Specialist 

Тел.: 0391/32062; e-mail: katerina.kostadinova@yazaki-europe.com 

Quality Engineer - гр. Димитровград 

Process Engineer - гр. Димитровград 


37. „Пневматика – Серта” АД  

www.serta-group.com 

Презентация 

Лице за контакт: Светлана Стоянова - отдел "Човешки ресурси" 

Тел: 0361 66 245; e-mail: s.stoianova@pnevmatika-serta.com 

Стажантска програма в Технологичен отдел 

Програмата на „Пневматика – Серта” АД един от начините рано да идентифицираме талантливите бъдещи професионалисти и да подпомогнем тяхното израстване.  


38. АРСЕНАЛ АД – гр. Казанлък 

www.arsenal.bg 

Адрес: гр. Казанлък, бул. „Розова Долина“ No: 100 

Лице за контакт: Владимир Чучумишев - Ръководител Техническо развитие въоръжение 

Тел.: 0431 5 78 40; e-mail: vlado.ch@gmail.com  

Виж приложения файл 


 

МЕЖДУНАРОДНИ СТИПЕНДИИ, СТАЖОВЕ, КОНФЕРЕНЦИИ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ САЙТОВЕ И ПРОГРАМИ ЗА СТУДЕНТИ 


1. СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ И МОБИЛНО УЧЕНЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗМУС+ - споразуменията по програмата са в раздел - Международни отношения 

Документите за участие по предвидените мобилности и практика за студенти се намират на адрес: 

Секторна програма "ЕРАЗЪМ+" - oбучение и практика 

За контакт: Ръководител сектор "МИ" - ТУ - София 

Лице за контакт: Димитринка Маргенова 

e-mail: margenova@tu-sofia.bg; тел. 02 965 3436; 02 965 2655  

Критерии и условия за участие в студентска мобилност и практика 

Таблица с актуални договори за ТУ-София, филиал Пловдив за 2018/19 г. 


2. Milkround - международен сайт за студентски стаж и работа в чужбина 


 

 

Календар