Обяви за работа и стаж, новини, международни стипендии - страница 1

За контакт: маг. инж. Лалка Ботева 

4 корпус, стая 4435, тел: 032 659 541 

e-mail: boteva@tu-plovdiv.bg 

Public and International Relations; Career Centre contact:  

Lalka Boteva; tel: +359 32 659 541 


Обяви за работа и стаж, международни стипендии - страница 2 


Необходими документи при постъпване на работа: 

Мотивационно писмо - бланка 

Как се пише мотивационно писмо 

Автобиография - бланка на бълг. език 

Автобиография - бланка на англ. език 

Как се пише автобиография 

Инструкции  

Съвети за създаване и използване на документи за кандидатстване и насоки за успешно представяне по време на интервю 

Тест - кариерна оценка 


ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, ЕЛЕКТРОНИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 


НОВИНИ: 

ТУ – София, филиал Пловдив организира интегриран курс „Мениджмънт на качеството” за външни участници  

Акселераторска програма Rinker Youth Challenge 

Постер - Rinker Youth Challenge 

Програма "Дигитален гараж" 

Стипендиантска програма на ЕСО ЕАД 

Стипендия на Ректора на ТУ-София 

 

ОБЯВИ ЗА РАБОТА И СТАЖ 

1. СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ В EVN 

www.evn.bg 

Адрес: ул. "Христо Г. Данов" №: 37, 4000 Пловдив 

Контакт: Пламена Дечева и Елена Цингова - отдел "Управление на човешките ресурси" 

Стажантска програма "Младежи с бъдеще" 

Стажантската програма се обявява всяка година. 

Крайният срок за изпращане на документите е краят на м. април на e-mail адрес: internship@evn.bg 

Брошура - Стажантска програма 

Свободни позиции 

Работа в EVN 


2. ADECCO Bulgaria 

www.adeccobulgaria.com 

www.adeccobulgaria.com/jobs/ 

e-mail: jobs.bulgaria@adecco.com  

Презентация 

Адрес: Бизнес Парк София, Сграда 11A, Младост 4, София 1766 

Адрес: Пловдив, ул. "Авксентий Велешки" 9; тел.: 032 250496 

Лице за контакт: Антония Дамянова - Branch Manager;  

e-mail: Antoniya.Damyanova@adecco.com 


3. Адастра България 

www.bg.adastragrp.com 

Свободни позиции 

Лице за контакт: Angelina.Delcheva@adastragrp.com - HR Manager 

e-mail: Angelina.Delcheva@adastragrp.com; Тел.: 02/9602993 

Стажантска програма 

Junior DB Specialist 

Junior QA Analyst 


4. Schneider Electric Bulgaria 

www.schneider-electric.com 

Лице за контакт: Иванка Стоилова; Тел.: 032/ 605737; 032 605738 

e-mail: на Ivanka.STOILOVA@schneider-electric.com 

e-mail: hr.plovdiv@bg.schneider-electric.com 


5. ХАЙКАД ИНФОТЕХ 

www.haycad-infotech.bg 

www.3ds.com 

Пловдив, ул. "Мари Кюри" 1A; тел.: 032 940 474, 0879530800 

e-mail: contact@haycad-infotech.bg 

Фирма Хайкад Инфотех е официален представител на френската фирма Dassault Systemes и CAD/CAM/CAE системата от висок клас CATIA. CATIA e най-широко разпространеният софтуерен продукт за автоматизирано проектиране в почти всички отрасли. Утвърден лидер в европейската автомобилна индустрия. В световен мащаб е внедрена в една немалка част от авиационната индустрия - BOEING, Airbus, Lokheed Martin, Mirage, Falcon, Антонов, Камов и почти всички техни подизпълнители, както и внушителен брой компании от малкия и среден бизнес. Фирмата е официален представител на фирма Mentor Graphics за решенията от групата Mechanical Analysis и по-точно продукта за флуидни симулации и анализи FloEFD V5.  

http://www.mentor.com/products/mechanical/products/floefd/ 

Стажантски програми и дипломни задания 

Фирма "Хайкад Инфотех" провежда обучителни курсове по CATIA 

Хайкад Инфотех и Dassault Systemes в успешно сътрудничество с българските висши технически учебни заведения 

Инженер по приложен CAD софтуер и ИТ специалист по интеграцията на PLM системи 


6. ОПТИКС АД 

www.optixco.com 

Кариери 

Фирма "Оптикс" АД – гр. Панагюрище е с предмет на дейност – производство на оптични и оптико-електронни уреди, механични детайли, оптико-механични възли, медицинска техника, дневна и нощна наблюдателна екипировка. 

Към настоящия момент фирмата се нуждае от инженери – магистри от следните специалности: 

- оптоелектроника и лазерна техника; 

- финно машиностроене; 

- физика; 

- електроника. 

Лице за контакт: Светлана Парашкевова-Узунова,  

Ръководител "Човешки ресурси"  

Тел. 0357 60729; e-mail: s.parashkevova@optixco.com;  

e-mail: hr@optixco.com  

Адрес: гр. Панагюрище, ул. „Захари Стоянов” 65;  

e-mail: optix@optixco.com 

Лице за контакт: Гергана Врагова - HR 

e-mail: gergana.vragova@optixco.com 

Свободни позиции 

Стажантска програма 


7. SBTech 

www.sbtech.com 

Свободни позиции 

Адрес: гр. Пловдив, бул. "Христо Ботев" No: 49 

Лице за контакт: Галина Иванова - HR Specialist 

Тел.: 032 502085; e-mail: galina.i@sbtech.com 

Лице за контакт: Бояна Петкова - HR Specialist 

e-mail: boyana.p@sbtech.com 

NOC Specialist 

Sports Trader 


8. ОПТИКОЕЛЕКТРОН ГРУП АД 

http://www.opticoel.com 

Адрес: Индустриален парк Оптикоелектрон - гр. Панагюрище 

Лице за контакт: Соня Славкова - Export and Logistics Manager 

Тел: 0357/62254; e-mail: oeg@opticoel.com; e-mail: future@opticoel.com 

Стажантски и работни позиции 


9. Буланет ЕООД 

www.delasport.com 

e-mail: zornitsa.p@delasport.com 

Лице за контакт: Зорница Петрова - HR Assistant 

System Administrator 

Front-End Developer 


10. ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ ЕАД 

www.vmz.bg 

Адрес: гр. Сопот 4330, бул. "Иван Вазов" No: 1 

Тел.: 03139 5244; e-mail: office@vmz.bg 

Лице за контакт: Весела Ефтимова - Отдел "Човешки ресурси" 


11. Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД 

www.liebherr.com 

Кариери 

Адрес: 4202 с. Радиново, Община Пловдив 

област Пловдивска - Завод за хладилна техника 

отдел "Управление на човешките ресурси" 

e-mail:lhm_jobs@liebherr.com; тел.: 032/ 505 399, 505 414 

Лице за контакт: Спаска Станкова  

e-mail: Spaska.Stankova@liebherr.com; тел.: 032/ 505 417 

Лице за контакт: Иванка Казакова - tel.: 032/ 505 414 

е-мail: Ivanka.Kazakova@liebherr.com 

Виж приложения файл 

Брошура - стажанти и стипендианти 

Монтажници 

Software Engineer 

Software Developer 

System Tester 

Инженер по автоматизация в отдел "Поддръжка" 

Инженер климатични инсталации 

Инженер електробезопасност 


12. КЦМ 2000 АД 

www.kcm2000.bg 

Лице за контакт: Веселина Балтова - о-л "Човешки ресурси"  

Тел.: 032/609-262; e-mail: Veselina.Baltova@KCM.BG 

Стажантска програма 


13. Ню Енерджи Про ЕООД  

www.newenergypro.com 

Лице за контакт: Димитър Бурдев - Управдител 

e-mail: d.burdev@newenergypro.com 

Лице за контакт: Емилия Василева 

e-mail: office.eggo.pr@gmail.com 

Стажант - електромонтажник 

Стажант в Офертен отдел 


14. Делта Соурс ООД 

www.deltasource.eu 

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Капитан Райчо Николов" No: 56, ет. 4  

Лице за контакт: Александър Джонгаров 

e-mail: aleksanderdzhongarov@deltasource.eu 

Java Developer 

Full Stack Developer 

Позициите са подходящи и за стажанти. 


15. Стажантска програма на "ДУНАПАК-РОДИНА" АД 

www.dunapack.bg 

Стажантска програма 

Адрес: 4003 гр. Пловдив, бул. "Марица" № 97 

Тел. 032/ 904 515; 032/904 501; e-mail:hr@dunapack.bg 

Лице за контакт: Галина Георгиева - HR Manager 

e-mail: galina.georgieva@dunapack.bg 

Лице за контакт: Снежана Цанева; Тел.: 032/ 904 503 

e-mail: snezana.tzaneva@dunapack.bg 


16. Финит Софтуер Системс ЕООД 

www.finite-soft.com 

Кариери 

Лице за контакт: Александър Кръстев 

e-mail: alexander@finite-soft.com; e-mail: jobs@finite-soft.com 

Junior Software Developer 

Административен асистент 


17. БУЛЛТЕК ООД 

www.bulltek-bg.com 

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Нестор Абаджиев" No: 61Б 

Лице за контакт: Станислав Димов - QMS Manager 

Тел.: 032 348 369, e-mail: stanislav.dimov@bulltek-bg.com  

Лице за контакт: Ива Мутева - специалист HR 

Тел.: 032 511 674, e-mail: hr@bulltek-bg.com 

Инженер - качество 

Процесен инженер 

Инженер - автоматика и роботика 

Стажантска програма 


18. ИНДЕКС-6 ООД 

www.index-6.com 

Адрес: Пловдив 4004, ул. "Кукленско шосе" 28 В; тел.: 032601560 

Лице за контакт: Димитър Спасов; e-mail: D.Spasov@index-6.com 

e-mail: hr@index-6.com 

Целогодишна стажантска програма 

Лятна стажантска програма 


19. ScaleFocus 

www.scalefocus.com 

Careers 

Тел.: 02 424 64 84; e-mail: galina.nankova@scalefocus.com 

Адрес: гр. Пловдив; бул. Дунав No: 5  

бизнес център „Роял Сити“, сграда Б5, ет.2 

Лице за контакт: Галина Нанкова - Talent Management Specialist 


20. Делта Контролс ЕООД 

www.delta-controls.com 

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Кукленско шосе" No: 21 

Лице за контакт: Янка Гюлова - HR 

Тел.: 032 395779; e-mail: hr@delta-controls.com 

Виж приложения файл 

Graduate Development Programme 


21. ЛАТЕКОЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД 

www.latecoere.aero 

Адрес: 4202 с. Радиново, Община Пловдив 

ЛАТЕКОЕР е топ доставчик на всички големи производители на самолети в две основни направления: Аероструктури/Самолетни конструкции и Кабелни системи, като оперира в целия индустриален процес – проектиране, разработване, производство и монтаж и участва в целия живот на продукта, гарантирайки поддръжката, ремонта и промените на продукта. Основни клиенти са Airbus, Boeing, Embraer. Със своите проектантски възможности и оптимизирана индустриална организация, управление на доставките, Латекоер е в уникална позиция в авиационната индустрия, комбинирайки експертизата си в самолетната конструкция и кабелни системи. 

Лице за контакт: Ивелина Сергеева - HR Manager  

e-mail: ivelina.sergeeva@latecoere.aero 

Лице за контакт: Татяна Цанова - HR Specialist 

Тел.: 0883 209 568; e-mail: tatyana.tsanova@latecoere.aero 

Свободни позиции 

Quality Inspector 

Technical Quality Engineer 


22. КонтурГлобал Оперейшънс България АД 

www.contourglobal.com 

Адрес: ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3, с. Медникарово 

Лице за контакт: Рангел Козарски;  

e-mail: rangel.kozarski@contourglobal.com 

e-mail: maritsa.recruitment@contourglobal.com 


23. Broadcom Bulgaria 

www.broadcom.com 

Адрес: гр. Пловдив, бул. "Васил Априлов" 20, ет.2  

Лице за контакт: Соня Шопова - HR Manager 

Тел: 0899 493 252; e-mail: sonya.shopova@broadcom.com 

Software Developers and Electronics Engineers 


24. NSR 

www.nsr.bg 

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Кап. Райчо" No: 50, ет. 2 

e-mail: office@nsr.bg 


25. КТ Интернешънъл 

www.ktinternational.eu 

Адрес: ул. "Рогошко Шосе" 1, Северна промишлена зона, гр. Пловдив 

Лице за контакт: Таня Тодорова - о-л "Човешки ресурси" 

e-mail: t.todorova@ktinternational.eu;  

e-mail: hr@ktinternational.eu 

Електромонтьор - поддръжка на производствени линии 


26. Алкао ЕООД - град Първомай 

www.alcao.eu 

Лице за контакт: Семра Алиева, Тел.: 032/607 417;  

e-mail: semraalieva@alcao.eu; e-mail: hr@alcao.eu 

Виж приложения файл 


27. Зеебургер Информатик ЕООД 

www.seeburger.com 

www.seeburger.de 

Офис в Пловдив: ул. "Самара" 13, бизнес сграда до хотел "Санкт Петербург" 

Стажант - програмист, гр. Пловдив 

Лице за контакт: Цветина Парцова - HR Generalist 

Телефон: 02 9745100; e-mail: t.partsova@seeburger.com 

Лице за контакт: Мария Черганлиева - HR Administration 

e-mail: m.cherganlieva@seeburger.com 

Ниво: студенти, инженери  


28. AIGER ENGINEERING Ltd. - водеща машиностроителна компания в областта на тютюневата индустрия 

www.aiger.com 

e-mail: hr@aiger.com; Тел.: 032-905 000  

Адрес: Пловдив, ул. "Васил Левски" 246  

Лице за контакт: Мария Христозова - Ръководител отдел "Човешки Ресурси"; e-mail: Mariya.Hristozova@aiger.com 

Ниво за стажове през лятото: студенти - 4-ти курс 


29. Musala Soft Ltd. 

www.musala.com 

бул. "Драган Цанков" 36, София 1057 

Тел.: 02 969 58 21; e-mail: andrea.dimitrova@musala.com 

Лице за контакт: Андреа Димитрова - HR Assistant  

Представяне на фирмата 

Junior Software Engineer - София 


30. ACCENTURE BULGARIA 

www.accenture.com/bg-en 

Отворени позиции - гр. Пловдив 

Адрес: гр. Пловдив 4002, ул. "Свобода" 65 А;  


31. Easy Consult - агенция за подбор на персонал 

"Реализирай таланта си!" 

www.easyconsultbg.com 

Презентация 

Адрес в гр. София: София 1766, Младост 4, Бизнес парк, сграда 2, ет. 3 

Адрес в гр. Пловдив: бул. "Свобода" 65А, Офис Парк Пловдив, ет.1 

Лице за контакт: Силвия Петрова - Branch Manager  

e-mail: Silvia.Petrova@easyconsultbg.com; Тел.: 032 550 071 

Лице за контакт: Камелия Атанасова 

e-mail: Kameliya.Atanasova@easyconsultbg.com 


32. SCHENKER EOOD 

www.dbschenker.bg 

Стажантска програма 

Лице за контакт: Рангел Здравков - Branch Manager Plovdiv 

e-mail: rangel.zdravkov@dbschenker.com; Тел.: 032 506027 


33. СИЕНСИС АД 

www.cnsys.bg 

Лице за контакт: Ваня Спиридонова - Специалист "Човешки ресурси" 

e-mail: v.spiridonova@cnsys.bg; Тел.: 02 9583600 /вътр. 250 

e-mail: jobs@cnsys.bg 

Лице за контакт: Иво Илиев - Ръководител офис Пловдив  

Адрес: гр. Пловдив, бул."България" No: 105 

e-mail: i.iliev@cnsys.bg; Тел.: 032 637863  


34. РОТЕК ООД - гр.Стара Загора 

www.rotec.bg 

Тел.: 042 603291; e-mail: home@rotec.bg 

Длъжност: Инженери - Индустриална автоматизация  

Длъжност: Мениджър продажби 


35. Ментормейт България ЕООД 

http://www.mentormate.bg 

Кариери 

Лице за контакт: Бистра Маркова- Talent Acquisition Specialist  

Тел.: 02 448 63 26; e-mail: bistra.markova@mentormate.com 

e-mail: internship@mentormate.bg  


36. Микросист ЕООД 

www.microsyst.net 

Свободни позиции 

e-mail: info@microsyst.net 

Адрес: 4002 гр. Пловдив, ул. "Мургаш" 4  

Лице за контакт: Цветана Николакова 

Тел./факс: 640446; 642519 

Ниво: отлични студенти, инженери  


37. Yazaki Bulgaria EOOD 

www.yazaki-bulgaria.com 

Лице за контакт: Катерина Костадинова - Recruitment Specialist 

Тел.: 0391/32062; e-mail: katerina.kostadinova@yazaki-europe.com 

Industrial Engineer - гр. Димитровград 

Quality Engineer - гр. Димитровград 

Process Engineer - гр. Димитровград 


38. Trenkwalder EOOD - агенция 

www.trenkwalder.bg 

Отворени позиции 

Адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ 79, тел.: 02 851 89 90 

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Найчо Цанов" 8, ет 5, офис 16  

Лице за контакт: Магдалена Искилиева – Специалист Човешки ресурси 

Тел.: 032 240 251; e-mail: m.iskilieva@trenkwalder.com  


39. Фондация "Заедно в час" 

www.zaednovchas.bg 

Виж приложения файл 

e-mail: info@zaednovchas.bg 


40. ТЕКРА ЕООД 

www.ttec.com 

www.ttecjobs.com/bg/ 

Адрес: гр. Пловдив, бул. "Дунав" 5, Бизнес Център Royal City, сграда В1 

Лице за контакт: Мая Гиндева - Senior Speciаlist Talent Acquisition  

e-mail: maya.gindeva@ttec.com 


41. Крум Чешмеджиев ЕТ 

http://krumch.com/stazhove-i-praktiki 

Стажантска програма 

Виж приложения файл 

e-mail: krumch@gmail.com 


42. АДД-България 

www.add-bg.com 

Кариери 

e-mail: jobs@add-bg.com; e-mail: internship@add-bg.com 


43. Invenio QD EOOD 

www.invenio-bg.com 

Лице за контакт: Елизабета Боевска  

e-mail: eboevska@invenio-bg.com 

e-mail: office@invenio-bg.com; Тел.: 032 311560  

Контрольор по качество 

Оператор производство 


44. Евромаркет 

Евромаркет е най-успешната българска търговско-инженерингова компания в сферата на индустриалното оборудване и строителната техника с международно присъствие. Тя е безспорен лидер в бранша си, благодарение на иновативното и систематично корпоративно управление и на политиката си за създаване на продуктивна и професионална среда, където всеки служител да може да реализира потенциала си.  

www.euromarket.bg 

Свободни позиции 

Лице за контакт: Десислава Жекова - "Подбор, оценка и развитие на ЧР"; Тел.: 02 9767100; e-mail: office@euromarket.bg  

e-mail: hr@euromarket.bg 

Адрес: гр. София, Казичене, ул. "Околовръстен път" 454 

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Васил Левски" 248А 

Ниво: инженери или студенти - задочно обучение 


45. m+w MediaNetworks EOOD  

www.mw-edianetworks.eu 

Адрес: ул. "Скопие" 112, ет. 5;  

e-mail: mwoffice@mw-medianetworks.eu 

Кариери 

Лице за контакт: Ангел Панайотов 

Тел.: 032 657554; e-mail: apanayotov@mw-medianetworks.eu 


46. Уелдтроник ООД 

www.weldtronic.eu 

Фирма Уелдтроник ООД е с предмет на дейност: Производство на заваръчни машини и автоматизация на заваръчни процеси; сервиз на заваръчни роботи CLOOS 

Свободните позиции във фирма Уелдтроник ООД са за студенти от специалности: 

- Автоматика информационна и управляваща техника; 

- Индустриално инженерство; 

- Електроника 

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Нестор Абаджиев" No: 57 

Лице за контакт: Николай Христев 

Тел.: 032 637166; e-mail: weldtronic@abv.bg 


МАШИНОСТРОЕНЕ 


НОВИНИ: 

ТУ – София, филиал Пловдив организира интегриран курс „Мениджмънт на качеството” за външни участници  

Акселераторска програма Rinker Youth Challenge 

Постер - Rinker Youth Challenge 

Програма "Дигитален гараж" 

Стипендия на Ректора на ТУ-София 


ОБЯВИ ЗА РАБОТА И СТАЖ 

1. AIGER ENGINEERING Ltd. - водеща машиностроителна компания в областта на тютюневата индустрия 

www.aiger.com 

e-mail: hr@aiger.com; Тел.: 032-905 000  

Адрес: Пловдив, ул. "Васил Левски" 246  

Лице за контакт: Мария Христозова - Ръководител отдел "Човешки Ресурси"; e-mail: Mariya.Hristozova@aiger.com 

Технолог - машинни детайли 

Инженер - дизайнер 

Оператори на машини с ЦПУ с включено обучение 

Ниво за стажове през лятото: студенти - 4-ти курс 


2. „Пневматика – Серта” АД  

www.serta-group.com 

Презентация 

Лице за контакт: Светлана Стоянова - отдел "Човешки ресурси" 

Тел: 0361 66 245; e-mail: s.stoianova@pnevmatika-serta.com 

Стажантска програма в Технологичен отдел 

Програмата на „Пневматика – Серта” АД един от начините рано да идентифицираме талантливите бъдещи професионалисти и да подпомогнем тяхното израстване.  


3. ХАЙКАД ИНФОТЕХ 

www.haycad-infotech.bg 

www.3ds.com 

Пловдив, ул. "Мари Кюри" 1A 

тел.: 032 940 474, 0879530800; e-mail: contact@haycad-infotech.bg 

Фирма Хайкад Инфотех е официален представител на френската фирма Dassault Systemes и CAD/CAM/CAE системата от висок клас CATIA. CATIA e най-широко разпространеният софтуерен продукт за автоматизирано проектиране в почти всички отрасли. Утвърден лидер в европейската автомобилна индустрия. В световен мащаб е внедрена в една немалка част от авиационната индустрия - BOEING, Airbus, Lokheed Martin, Mirage, Falcon, Антонов, Камов и почти всички техни подизпълнители, както и внушителен брой компании от малкия и среден бизнес. Фирмата е официален представител на фирма Mentor Graphics за решенията от групата Mechanical Analysis и по-точно продукта за флуидни симулации и анализи FloEFD V5.  

http://www.mentor.com/products/mechanical/products/floefd/ 

Стажантски програми и дипломни задания 

Фирма "Хайкад Инфотех" провежда обучителни курсове по CATIA 

Хайкад Инфотех и Dassault Systemes в успешно сътрудничество с българските висши технически учебни заведения 

Студентски стаж за проектиране на машиностроителни изделия с CAD програмата CATIA 


4. ИНДЕКС-6 ООД 

www.index-6.com 

Адрес: Пловдив 4004, ул. "Кукленско шосе" 28 В; тел.: 032601560 

Лице за контакт: Димитър Спасов; e-mail: D.Spasov@index-6.com 

e-mail: hr@index-6.com 

Целогодишна стажантска програма 

Лятна стажантска програма 


5. БУЛЛТЕК ООД 

www.bulltek-bg.com 

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Нестор Абаджиев" No: 61Б 

Лице за контакт: Станислав Димов - QMS Manager 

Тел.: 032 348 369, e-mail: stanislav.dimov@bulltek-bg.com  

Лице за контакт: Ива Мутева - специалист HR 

Тел.: 032 511 674, e-mail: hr@bulltek-bg.com 

Инженер - механик 

Инженер - качество 

Процесен инженер 

Инженер - автоматика и роботика 

Стажантска програма 


6. КЦМ 2000 АД 

www.kcm2000.bg 

Лице за контакт: Веселина Балтова - о-л "Човешки ресурси"  

Тел.: 032/609-262; e-mail: Veselina.Baltova@KCM.BG 

Стажантска програма 


7. ОПТИКОЕЛЕКТРОН ГРУП АД 

http://www.opticoel.com 

Адрес: Индустриален парк Оптикоелектрон - гр. Панагюрище 

Лице за контакт: Соня Славкова - Export and Logistics Manager 

Тел: 0357/62254; e-mail: oeg@opticoel.com; e-mail: future@opticoel.com 

Стажантски и работни позиции 


8. ОПТИКС АД 

www.optixco.com 

Кариери 

Фирма "Оптикс" АД – гр. Панагюрище е с предмет на дейност – производство на оптични и оптико-електронни уреди, механични детайли, оптико-механични възли, медицинска техника, дневна и нощна наблюдателна екипировка. 

Към настоящия момент фирмата се нуждае от инженери – магистри от следните специалности: 

- оптоелектроника и лазерна техника; 

- финно машиностроене; 

- физика; 

- електроника. 

Лице за контакт: Светлана Парашкевова-Узунова,  

Ръководител "Човешки ресурси"  

Тел. 0357 60729; e-mail: s.parashkevova@optixco.com;  

e-mail: hr@optixco.com  

Адрес: гр. Панагюрище, ул. „Захари Стоянов” 65;  

e-mail: optix@optixco.com 

Лице за контакт: Гергана Врагова - HR 

e-mail: gergana.vragova@optixco.com 

Свободни позиции 

Стажантска програма 


9. Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД 

www.liebherr.com 

Кариери 

Адрес: 4202 с. Радиново, Община Пловдив 

област Пловдивска - Завод за хладилна техника 

отдел "Управление на човешките ресурси" 

e-mail:lhm_jobs@liebherr.com; тел.: 032/ 505 399, 505 414 

Лице за контакт: Спаска Станкова  

e-mail: Spaska.Stankova@liebherr.com; тел.: 032/ 505 417 

Лице за контакт: Иванка Казакова - tel.: 032/ 505 414 

е-мail: Ivanka.Kazakova@liebherr.com 

Виж приложения файл 

Брошура - стажанти и стипендианти 

Монтажници 

Конструктор в Конструктивен отдел 

Инженер производствено планиране 

Инженер климатични инсталации 

Инженер електробезопасност 


10. Стажантска програма на "ДУНАПАК-РОДИНА" АД 

www.dunapack.bg 

Стажантска програма 

Адрес: 4003 гр. Пловдив, бул. "Марица" № 97 

Тел. 032/ 904 515; 032/904 501; e-mail:hr@dunapack.bg 

Лице за контакт: Галина Георгиева - HR Manager 

e-mail: galina.georgieva@dunapack.bg 

Лице за контакт: Снежана Цанева; Тел.: 032/ 904 503 

e-mail: snezana.tzaneva@dunapack.bg 


11. LUFTHANSA TECHNIK Sofia Ltd. 

www.lht-sofia.com 

Летище София - Хангар 3; e-mail: careers@lht-sofia.com 

Координатор Подбор: Габриела Йорданова; Тел.: 02-4601-598  

Луфтханза Техник е водещ световен лидер в поддръжката и основния ремонт на самолети, компоненти и двигатели. Луфтханза Техник София извършва базово и линейно обслужване на самолети от серията Airbus A320 и Boeing B737, включително B737 Classic и B737 NG. Компанията отваря врати през 2008 г. на територията на летище София. Към момента персонала на компанията наброява над 1000 висококвалифицирани служители.  

Информация за актуалните свободни позиции в компанията можете да научите от сайта на компанията:  

Кариери 

Facebook страница 

Стажантска програма 

Платен летен двумесечен стаж в отдел "Производство" 


12. АМЕР СПОРТС БЪЛГАРИЯ ЕООД 

www.amersports.com 

Адрес: обл. Смолян, гр. Чепеларе, ул. "Чая" No: 3 

Лице за контакт: Емил Цветков;  

e-mail: emil.tsvetkov@amersports.com 

Машинен инженер - конструктор 


13. АРСЕНАЛ АД – гр. Казанлък 

www.arsenal.bg 

Адрес: гр. Казанлък, бул. „Розова Долина“ No: 100 

Лице за контакт: Владимир Чучумишев - Ръководител Техническо развитие въоръжение 

Тел.: 0431 5 78 40; e-mail: vlado.ch@gmail.com  

Виж приложения файл 


14. ADECCO Bulgaria 

www.adeccobulgaria.com 

www.adeccobulgaria.com/jobs/ 

e-mail: jobs.bulgaria@adecco.com  

Презентация 

Адрес: Бизнес Парк София, Сграда 11A, Младост 4, София 1766 

Адрес: Пловдив, ул. "Авксентий Велешки" 9; тел.: 032 250496 

Лице за контакт: Антония Дамянова - Branch Manager;  

e-mail: Antoniya.Damyanova@adecco.com 


15. СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ В EVN 

www.evn.bg 

Адрес: ул. "Христо Г. Данов" №: 37, 4000 Пловдив 

Контакт: Пламена Дечева и Елена Цингова - отдел "Управление на човешките ресурси" 

Стажантска програма "Младежи с бъдеще" 

Стажантската програма се обявява всяка година. 

Крайният срок за изпращане на документите е краят на м. април на e-mail адрес: internship@evn.bg 

Брошура - Стажантска програма 

Работа в EVN 


16. ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ ЕАД 

www.vmz.bg 

Адрес: гр. Сопот 4330, бул. "Иван Вазов" No: 1 

Тел.: 03139 5244; e-mail: office@vmz.bg 

Лице за контакт: Весела Ефтимова - Отдел "Човешки ресурси" 


17. ММ Механикс ООД 

www.mechanics-group.bg 

Свободни позиции 

Адрес: с. Драгор, област Пазарджик - о-л "Човешки ресурси" 

Лице за контакт: Димитър Даскалов; Тел.: 034 444891 

e-mail: hr@mechanics-group.bg 


18. Делта Контролс ЕООД 

www.delta-controls.com 

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Кукленско шосе" No: 21 

Лице за контакт: Янка Гюлова - HR 

Тел.: 032 395779; e-mail: hr@delta-controls.com 

Виж приложения файл 

Graduate Development Programme 


19. ЛАТЕКОЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД 

www.latecoere.aero 

Адрес: 4202 с. Радиново, Община Пловдив 

ЛАТЕКОЕР е топ доставчик на всички големи производители на самолети в две основни направления: Аероструктури/Самолетни конструкции и Кабелни системи, като оперира в целия индустриален процес – проектиране, разработване, производство и монтаж и участва в целия живот на продукта, гарантирайки поддръжката, ремонта и промените на продукта. Основни клиенти са Airbus, Boeing, Embraer. Със своите проектантски възможности и оптимизирана индустриална организация, управление на доставките, Латекоер е в уникална позиция в авиационната индустрия, комбинирайки експертизата си в самолетната конструкция и кабелни системи. 

Лице за контакт: Ивелина Сергеева - HR Manager  

e-mail: ivelina.sergeeva@latecoere.aero 

Лице за контакт: Татяна Цанова - HR Specialist 

Тел.: 0883 209 568; e-mail: tatyana.tsanova@latecoere.aero 

Свободни позиции 

Quality Inspector 

Technical Quality Engineer 


20. Stabil Engineering PII EOOD 

www.stabilengineering.com 

Адрес: гр. Пловдив, бул. "Цариградско шосе" No: 53 

Лице за контакт: Роза Видолова - Административен мениджър 

Тел.: 032/634-640; e-mail: rvidolova@stabilengineering.com 

Длъжност: Сервизен техник 

Виж приложения файл 


21. Алкао ЕООД - град Първомай 

www.alcao.eu 

Лице за контакт: Семра Алиева, Тел.: 032/607 417;  

e-mail: semraalieva@alcao.eu; e-mail: hr@alcao.eu 

Виж приложения файл 

Стажант - Инженер механик 

Машинен инженер 


22. NSR 

www.nsr.bg 

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Кап. Райчо" No: 50, ет. 2 

e-mail: office@nsr.bg 


23. Франкщал България ЕООД 

www.frankstahl.bg 

Адрес: 4004 Пловдив, бул. "Кукленско шасе" No: 15 

Лице за контакт: Марияна Видева  

e-mail: mariana.videva@frankstahl.com 

Специалист продажби специални стомани 

Специалист продажби специални стомани 


24. Palfinger Productionstechnik Bulgarien EOOD 

www.palfinger.com 

Лице за контакт: Деница Динева - HR Manager 

Тел.: 046 680 102; e-mail: d.dineva@palfinger.com 

Стажантска програма - Индустриална зона с. Тенево 


25. Солтех ЕООД 

www.soltec.bg 

Адрес: 4205 Костиево; 9-ти Километър, по пътя Пловдив-Пазарджик 

ул. "Капитан Бураго" 1; тел. 032/ 500 424, 500 425 

e-mail: hr@schatti.bg; e-mail: office@schatti.bg 

Лице за контакт: Велина Аргирова - HR Specialist 

Солтех ЕООД предлага предоставя комплексни, технологични решения в сферата на индустриалното оборудване, софтуерните услуги и автоматизацията. 


26. Schneider Electric Bulgaria 

www.schneider-electric.com 

Лице за контакт: Иванка Стоилова; Тел.: 032/ 605737; 032 605738 

e-mail: на Ivanka.STOILOVA@schneider-electric.com 

e-mail: hr.plovdiv@bg.schneider-electric.com 


27. Стабилинженеринг-Алфа ООД 

www.stabilalfa.com 

Лице за контакт: Георги Джурков - Ръководител технически отдел 

Tel: 032/ 634-645; 032/ 203-087; e-mail: gdjurkov@stabilalfa.com 

Машинен конструктор 


28. Trenkwalder EOOD - агенция 

www.trenkwalder.bg 

Отворени позиции 

Адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ 79, тел.: 02 851 89 90 

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Найчо Цанов" 8, ет 5, офис 16  

Лице за контакт: Магдалена Искилиева – Специалист Човешки ресурси 

Тел.: 032 240 251; e-mail: m.iskilieva@trenkwalder.com  


29. Invenio QD EOOD 

www.invenio-bg.com 

Лице за контакт: Елизабета Боевска  

e-mail: eboevska@invenio-bg.com 

e-mail: office@invenio-bg.com; Тел.: 032 311560  

Контрольор по качество 

Оператор производство 


30. m+w MediaNetworks EOOD  

www.mw-edianetworks.eu 

Адрес: ул. "Скопие" 112, ет. 5;  

e-mail: mwoffice@mw-medianetworks.eu 

Кариери 

Лице за контакт: Ангел Панайотов 

Тел.: 032 657554; e-mail: apanayotov@mw-medianetworks.eu 


31. Крум Чешмеджиев ЕТ 

http://krumch.com/stazhove-i-praktiki 

Стажантска програма 

Виж приложения файл 

e-mail: krumch@gmail.com 


32. ТЕД – БЕД ЕАД 

www.ted.bg 

Кариери 

Адрес: 4027 гр. Пловдив, бул. „Голямо Конарско шосе“ 

Лице за контакт: Вайде Терзийска Специалист Подбор на персонал 

e-mail: vterziyska@ted.bg 

Стаж във фирма ТЕД – БЕД ЕАД 


33. КТ Интернешънъл 

www.ktinternational.eu 

Адрес: ул. "Рогошко Шосе" 1, Северна промишлена зона, гр. Пловдив 

Лице за контакт: Таня Тодорова - о-л "Човешки ресурси" 

e-mail: t.todorova@ktinternational.eu;  

e-mail: hr@ktinternational.eu 

Механошлосер 


34. Socotab EOOD 

www.socotab.com 

Лице за контакт: Мария Димитрова - HR Manager  

e-mail: Maria.Dimitrova@socotab.com; тел.: 032 904 140 

Стажантска програма в областта на индустриалното или машинно инженерство 


35. ТЕКРА ЕООД 

www.ttec.com 

www.ttecjobs.com/bg/ 

Адрес: гр. Пловдив, бул. "Дунав" 5, Бизнес Център Royal City, сграда В1 

Лице за контакт: Мая Гиндева - Senior Speciаlist Talent Acquisition  

e-mail: maya.gindeva@ttec.com 


36. "ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА" АД - гр. Казанлък 

www.hpt-bg.com 

Лице за контакт: Таня Атанасова - Ръководител "Човешки ресурси" 

тел. 0431 622 28, 684 40; e-mail: info@hpt-bg.com 

Стипендиантски позиции за конструктори и технолози на студенти 3-4 курс от специалностите с профил "Машиностроене" 


37. Yazaki Bulgaria EOOD 

www.yazaki-bulgaria.com 

Лице за контакт: Катерина Костадинова - Recruitment Specialist 

Тел.: 0391/32062; e-mail: katerina.kostadinova@yazaki-europe.com 

Quality Engineer - гр. Димитровград 

Process Engineer - гр. Димитровград 


38. SKY MONT Ltd.- гр. Хасково 

www.skymont.bg 

Адрес: ул. "Изгрев" No: 99, Източна индустриална зона 

Лице за контакт: Диана Кондова 

Тел.: 038 622 999; e-mail: diana.kondova@skymont.bg 

Стажантска програма 


39. SCHENKER EOOD 

www.dbschenker.bg 

Кариери 

Лице за контакт: Рангел Здравков - Branch Manager Plovdiv 

e-mail: rangel.zdravkov@dbschenker.com; Тел.: 032 506027 


40. "Вакуум Ел Систем" ЕООД, гр. Ямбол 

www.vacuumsys.com 

Кариери 

e-mail: hr@vacuumsys.com; тел.: 046/663821 


41. Евромаркет 

Евромаркет е най-успешната българска търговско-инженерингова компания в сферата на индустриалното оборудване и строителната техника с международно присъствие. Тя е безспорен лидер в бранша си, благодарение на иновативното и систематично корпоративно управление и на политиката си за създаване на продуктивна и професионална среда, където всеки служител да може да реализира потенциала си.  

www.euromarket.bg 

Свободни позиции 

Лице за контакт: Десислава Жекова - "Подбор, оценка и развитие на ЧР"; Тел.: 02 9767100; e-mail: office@euromarket.bg  

e-mail: hr@euromarket.bg 

Адрес: гр. София, Казичене, ул. "Околовръстен път" 454 

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Васил Левски" 248А 

Ниво: инженери или студенти - задочно обучение 


42. Фондация "Заедно в час" 

www.zaednovchas.bg 

Виж приложения файл 

e-mail: info@zaednovchas.bg 


МЕЖДУНАРОДНИ СТИПЕНДИИ, СТАЖОВЕ И СТУДЕНТСКИ КАРТИ ISIC, КОНФЕРЕНЦИИ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ САЙТОВЕ И ПРОГРАМИ ЗА СТУДЕНТИ 


1. СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ И МОБИЛНО УЧЕНЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗМУС+ - споразуменията по програмата са в раздел - Международни отношения 

Документите за участие по предвидените мобилности и практика за студенти се намират на адрес: 

Секторна програма "ЕРАЗЪМ+" - oбучение и практика 

За контакт: Ръководител сектор "МИ" - ТУ - София 

Лице за контакт: Димитринка Маргенова 

e-mail: margenova@tu-sofia.bg; тел. 02 965 3436; 02 965 2655  

Критерии и условия за участие в студентска мобилност и практика 

Таблица с актуални договори за ТУ-София, филиал Пловдив за 2018/19 г. 


2. Milkround - международен сайт за студентски стаж и работа в чужбина 


3. PLOTEUS - ПОРТАЛ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ В ЕВРОПА 

ec.europa.eu/ploteus 

Интернет порталът PLOTEUS публикува актуална информация за възможности за образование в Европа. Той е насочен към това - да спомогне мобилността на студенти и работници чрез предоставяне на изчерпателна и точна информация по отношение на възможностите за образование и преквалификация, както и за образователните системи на страните в Европа по един своевременен и лесно достъпен начин. 

На PLOTEUS може да се гледа като на информационна услуга за цяла Европа под формата на база данни, в която са включени над 7 000 връзки към информационни източници. 


4. МЕЖДУНАРОДНАТА СТУДЕНТСКА КАРТА ISIC  

е единственият международно признат идентификационен документ, удостоверяващ статут на учащ – редовно обучение.Студентите /учениците/ ползват различни преференции, като се идентифицират с този документ на международно ниво: 

www.isic.org

както и в България: www.isic.bg 

Целта на създаването на картата, първоначално е предоставяне на възможност на студенти от различни държави да извършват културен и образователен обмен. ISIC асоциацията инвестира в услуги за разширяване на преференциите за студенти в различни области – за пътуване, културни, образователни, комерсиални и др. 


5. Инженерна борса

 

Календар