ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

Учебната година за редовно обучение в ОКС "Бакалавър" започва на 28 септември 2020 г.  

Мероприятия и срещи по откриването ще бъдат обявени допълнително

 

Календар