РАЗПИСИ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ - летен семестър, уч. 2019/2020 г.

ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 


Редовно обучение 

ОКС "Бакалавър" 

I курс, I поток - спец. М, МУ, МТТ, ТТТ, АТТ 

I курс, II поток - спец. ДПК, ИМ, ИИ 

I курс, III поток - спец. ЕТ, АИУТ 

I курс, IV поток - спец. КСТ, Е 

II курс, I поток - спец. М, МУ, МТТ, ТТТ, АТТ 

II курс, II поток - спец. ДПК, ИМ, ИИ 

II курс, III поток - спец. ЕТ, АИУТ 

II курс, IV поток - спец. КСТ, Е 

III курс, I поток - спец. М, МУ, МТТ, ТТТ, АТТ 

III курс, А поток - спец. МУ (нов) 

III курс, II поток - спец. ДПК, ИМ, ИИ 

III курс, III поток - спец. ЕТ, АИУТ 

III курс, IV поток - спец. КСТ, Е 

IV курс, I поток - спец. М, МУ, МТТ, ТТТ, АТТ 

IV курс, II поток - спец. ПГ, ИМ, ИИ 

IV курс, III поток - спец. ЕТ, АИУТ 

IV курс, IV поток - спец. КСТ, Е 


ОКС "Магистър" 

спец. М 

спец. МУ 

спец. МТТ 

спец. ТТТ 

спец. АТТ 

спец. ДПК 

спец. МАТ 

спец. ИИ 

спец. ЕТ 

спец. АИУТ 

спец. КСТ 

спец. Е 


Задочно обучение 

I курс 

II курс 

III курс 

IV курс 

Магистър - спец. "ИЕ" 

На 29.02.2020 г. (събота) от 9.00 до 14.00 ч. ще работят факултетните канцеларии и касата

 

Календар