Посещение на фирма „Кяшиф“ на 01.07 и 02.07.2019 г.

Факултетът по машиностроене и уредостроене и фирма „Кяшиф“ ЕООД организират за студенти от ТУ-София, филиал Пловдив посещение на производствената база на фирмата в гр. Джебел, обл. Кърджали.  

„Кяшиф“ ЕООД е водещ производител на хидравлични цилиндри в България и Европа. Фирмата има най-богатото продуктово портфолио за страната в този бранш. Материалната база е разпределена в два завода и трети в строеж. „Кяшиф“ ЕООД е една от най-старите фабрики в областта и същевременно най-иновативната такава. 

Посещението ще се осъществи на 01.07 и 02.07.2019 г. (понеделник и вторник). Транспортът и нощувките са осигурени от фирмата. Записване на желаещите студенти се извършва до 17.06.2019 г. във факултетната канцелария на ФМУ, каб. 4240.  

 

Календар