Предоставяне на банкови сметки от класираните студенти за стипендии за летен семестър

Всички студенти класирали се за получаване на стипендии за летен семестър на учебната 2018/2019 год., които нямат банкова сметка в “SG Експресбанк”-АД следва лично да си открият такава. 

В срок до 15.05.2019 г. /сряда/ да представят копие от документа за номер на банковата сметка в стая 4249 – касата при Райна Титова. 


ОТ СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ 

 

Календар