Дипломни защити - ОКС "Магистър"

Факултет по електроника и автоматика (ФЕА) 

- спец. КСТ - 28.02.2017 г. от 11.00 ч. в зала 1230 

- спец. Електроника - 02.03.2017 г. от 13.00 ч. в зала 1230 

- спец. АИУТ- 28.02.2017 г. от 11.00 ч. в зала 4310 

- спец. Електротехника - 24.02.2017 г. от 9.00 ч. в зала 4214 

- спец. ИИ - 02.03.2017 г. от 11.30 ч. в зала 4430 

 

Календар