Стипендии за зимен семестър на учебната 2016/2017 година

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

Всички студенти класирали се за получаване на стипендии за зимен семестър на учебната 2016/2017 год., които нямат банкова сметка в “SG Експресбанк”-АД следва лично да си открият такава. 

В срок до 06.12.2016 г. /вторник/ да представят копие от документа за номер на банковата сметка в стая 4249 – касата при Райна Титова. 


ОТ СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ 

 

Календар