ЛЯТНА ИЗПИТНА СЕСИЯ (вкл. Поправителна)

Факултет по електроника и автоматика (ФЕА) 

ОКС "Бакалавър" - I, II, III курс 

ОКС "Бакалавър" - IV курс 

ОКС "Магистър" 

Поправителна сесия 

ОКС "Бакалавър" - I, II, III курс 

ОКС "Бакалавър" - IV курс 


Факултет по машиностроене и уредостроене (ФМУ) 

ОКС "Бакалавър" - I, II, III курс 

ОКС "Бакалавър" - IV курс 

ОКС "Магистър" 

Задочно обучение - I, II, III курс 

Задочно обучение - IV курс 

Поправителна сесия 

ОКС "Бакалавър" - I, II, III курс 

ОКС "Бакалавър" - IV курс 

Задочно обучение - I, II, III курс 

За прекъснали студенти и явяване на изпити от предходни семестри 

1. Заявка за явяване на изпит - във факултетната канцелария до 48 часа преди изпита по телефон или мейл. 

2. За изпитите с отдалечено изпитване са необходими данните Ви за допускане до изпитната среда и материалите. За целта се попълва необходимата информация и се изпраща по мейл на факултетната канцелария до 48 часа преди изпита. 

Информация за студент 

Факултет по електроника и автоматика (ФЕА) - тел. 032 659 564, fea@tu-plovdiv.bg 

Факултет по машиностроене и уредостроене (ФМУ) - тел. 032 659 563, fmu_stud@tu-plovdiv.bg

 

Календар