ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ за класиралите се за стипендии за летен семестър на учебната 2019/2020

Всички студенти от първи курс - бакалавър или магистър, класирали се за получаване на стипендии за летен семестър на учебната 2019/2020 год., които нямат банкова сметка в “ДСК”-АД следва лично да си открият такава. 

В срок до 15.06.2020 г. /понеделник/ да представят копие от документа за номер на банковата сметка в стая 4249 – касата при Райна Титова или по куриер. 


ОТ СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ 

 

Календар