Нови срокове и условия за приемане и обработване на документите за стипендии

Информация относно видоизменените срокове и условия за приемане и обработване на документите за стипендии, може да намерите в приложената заповед на Ректора. 

Заповед на Ректорa 


Документите за стипендии на студенти в ТУ-София, филиал Пловдив по електронен път се подават по ел. пощи на факултетните канцеларии, както следва: 


• ФМУ – fmu_stud@tu-plovdiv.bg 

• ФЕА – fea@tu-plovdiv.bg

 

Календар