Тържествено връчване на дипломите на студентите от випуск 2019

   

Тържественото връчване на дипломите на студентите от ОКС бакалавър и ОКС магистър випуск 2019 г. ще се състои както следва:  

Факултет по машиностроене и уредостроене – на 06.03.2020 г. (петък) от 14.00 ч. в Аулата на университета. Тоги ще се раздават в същия ден от 12.00 ч. до 13.30 ч. в зала 4406.  

Факултет по електроника и автоматика – на 13.03.2020 г. (петък) от 14.00 ч. в Аулата на университета. Тоги ще се раздават в същия ден от 12.30 ч. до 13.30 ч. в зала 4406.  

 

Календар