Първо класиране за студентско общежитие на уч. 2019/2020 г.

Първо класиране на бакалаври I-IV курс и магистри II курс за учебната 2019/2020 г.  


 

Всички студенти от II-ри до IV-ти курс, които не са класирани за общежитие, трябва да подадат отново Заявление в Учебен отдел за участие за второ класиране. 

Срокът за подаване на документи е от 24.09.2019 г. до 27.09.2019 г. 

Класирането ще бъде обявено на 04.10. 2019 г. 

Настанителни заповеди ще се издават след представяне на уверение за записан зимен семестър на уч. 2019/2020 г. – от 07.10.2019 г. до 11.10.2019 г. 


 

Календар