СТИПЕНДИИ НА АББ ФОНДАЦИЯ "ЮРГЕН ДОРМАН"

За стипендиите могат да кандидатстват студенти, редовно обучение от всички специалности - първи или втори курс.  

Размер на стипендията: 5 860 лв. годишно и еднократно плащане през първата година в размер на 900 лв. за закупуване на компютър.  

Изисква се общ брутен доход на двамата родители – по-нисък или равен на 2 720 лв. и общ успех от зимен семестър 2017/2018 - равен или по-висок от мн.добър 4,50.  

Период на кандидатстване от 12.03.2018 г. до 27.04.2018 г. 


Критерии за кандидатстване 

Формуляр за кандидатстване 

Брошура

 

Календар